1 Inch bằng bao nhiêu cm, mm, mét, yard, feet

1 inch bằng bao nhiêu mét, 1 inch bằng bao nhiêu cm, 1 inch bằng bao nhiêu mm, 1 feet bằng bao nhiêu yard, 1 feet bằng bao nhiêu feet. Cùng Mitadoordn tìm hiểu bên dưới!

Phần mềm quy đổi 1 Inch bằng bao nhiêu cm, mm, mét, yard, feet


 

Bảng quy đổi 1 inch bằng bao nhiêu km, mét, cm, mm, feet, yard, micromet


Inch Đơn vị khác
1 in 0.0000254000508001016 km
1 in 0.025400050800101603 m
1 in 2.54000508001016 cm
1 in 25.4000508001016 mm
1 in 0.083333 feet
1 in 0.027778 yd
1 in 25400.050800101602 µ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *