Wiki

Bacitracin Methylene Disalicylate

Bacitracin Methylene Disalicylate (BMD) là một loại thuốc kháng sinh.

Hiện nay, BMD được sử dụng trong phòng và trị bệnh ở vật nuôi; sử dụng làm chất phụ gia bổ trong thức ăn chăn nuôi với vai trò: kích thích tăng trọng, nâng cao tỷ lệ chuyển hóa thức ăn và chất lượng thân thịt ở vật nuôi, phòng và trị bệnh liên quan tới Treponema hyodysenteriae, viêm ruột hoại tử…

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button