Wiki

Bộ Quốc phòng Nhật Bản

Bộ Quốc phòng Nhật Bản Logo

Bộ Quốc phòng Nhật Bản là một bộ phận của Nội các Chính phủ Nhật Bản, thực hiện chức năng bảo vệ, phòng thủ đất nước Nhật Bản

Lịch sử


 • 1950/07/08, thành lập Cục Dự trữ cảnh sát quốc gia.
 • 1951/09/08, 49 quốc gia ký Hiệp ước Hòa bình với Nhật Bản.
 • 1952/08/01, Cao đẳng An toàn Quốc gia (tiền thân của Viện Nghiên cứu Quốc phòng) được thành lập.
 • 1952/08/01, Viện nghiên cứu phát triển và kỹ thuật thành lập.
 • 1952/10/15, Lực lượng An toàn Quốc gia thành lập.
 • 1953/04/01, Học viện An toàn Quốc gia (tiền thân của Học viện Quốc phòng) được thành lập.
 • 1954/07/01, Cơ quan Quốc phòng thành lập gồm: Lục quân, Hải quân và Không quân.
 • 1954/07/01, Văn phòng mua sắm Quốc phòng (tiền thân của Trung tâm Hợp đồng) thành lập
 • 1962/11/01, Cơ quan quản lý thiết bị Quốc phòng được thành lập.
 • 1974/04/25, Trường Cao đẳng Y tế được thành lập (tiền thân của Đại học Y khoa Quốc phòng)
 • 1997/01/20, Cơ quan Tình báo Quốc phòng được thành lập.
 • 2000/05/08, Cơ quan Phòng vệ di chuyển đến các tòa nhà Ichigaya.
 • 2007/01/09, thành lập Bộ Quốc phòng.

Lãnh đạo hiện nay


 • Bộ trưởng: Kishi Nobuo

Tổ chức


Tổ chức của Bộ Quốc phòng Nhật Bản được quy định tại Bộ Luật Xây dựng Quốc phòng năm 1954 của Quốc hội Nhật Bản và Pháp lệnh Tổ chức Quốc phòng năm 1954 và được quy định cụ thể chi tiết hơn tại Luật Phòng vệ cho các tổ chức của Quốc phòng ngày 9/6/1954, Luật thi hành Pháp lệnh của Lực lượng Phòng vệ và Luật Quy định thực thi đối với Lực lượng Phòng vệ do Thủ tướng Nhật Bản ký ban hành

Tổ chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản

Điều hành

 • Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
 • Thứ trưởng Bộ Quốc phòng là Nghị sĩ cao cấp
 • Thứ trưởng Bộ Quốc phòng là Nghị sĩ
 • Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách Quản lý hành chính
 • Cố vấn cao cấp cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
 • Thư ký riêng cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Văn phòng Bộ Quốc phòng

 • Ban Thư ký
 • Cục Chính sách
 • Cục Dân vận
 • Cục Giáo dục Nhân sinh
 • Cục Tài chính Trang bị
 • Cục Hợp tác Khu vực

Bộ Tổng Tham mưu

 • Tổng Tham mưu trưởng: Đại tướng Katsutoshi Kăwano Admiral
 • Phó Tổng Tham mưu trưởng: Trung tướng Tóshiya Okabe
 • Sở Nội vụ (J-1) Giám đốc: Thiếu tướng Junichi Akari
 • Cục Đầu tư (J-3)
 • Cục Hậu cần (J-4)
 • Cục Kế hoạch (J-5) Giám đốc: Chuẩn Đô đốc Hiroshi Yamamura
 • Vụ Hệ thống C4 (J-6) Vụ truởng: Thiếu tướng Kazuo Tokito

Lực lượng Lục quân

 • Tham mưu trưởng: Đại tướng
 • Tham mưu phó: Trung tướng

Lực lượng Hải quân

 • Tham mưu trưởng: Đô đốc
 • Tham mưu phó: Phó Đô đốc

Lực lượng Không quân

 • Tham mưu trưởng: Đại tướng
 • Tham mưu phó: Trung tướng

Cục Phòng vệ

Cơ quan trực thuộc khác

 • Cơ quan Tình báo Quốc phòng
 • Cơ quan Hậu cần Kỹ thuật Quốc phòng
 • Văn phòng Mua sắm Trang thiết bị và xây dựng
 • Văn phòng Tổng Thanh tra Quốc phòng
 • Ủy ban độc lập Quản lý Thuế và tổ chức hành chính
 • Hội đồng Quốc phòng
 • Hội đồng Kỷ luật Quốc phòng
 • Hội đồng Mua sắm Quốc phòng

Đơn vị trực thuộc

 • Học viện Quốc phòng
 • Đại học Y khoa Quốc phòng
 • Các Viện Nghiên cứu Quốc phòng
 • Bệnh viện Trung ương SDF
 • Trường Thể dục Thể thao SDF

Đơn vị theo ngành dọc

 • Hệ thống Lực lượng Dân quân Tự vệ
 • Bệnh viện Khu vực SDF

Tài chính


Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button