MobileThủ Thuật

Cách dùng Handoff để tiếp tục nhiệm vụ trên thiết bị khác

Với Handoff, bạn có thể bắt đầu công việc trên một thiết bị, rồi chuyển sang thiết bị khác gần đó và tiếp tục phần vừa bỏ dở. Dưới đây là cách sử dụng Handoff trên thiết bị của Apple.

Thiết lập Handoff

Sử dụng Handoff trên Mac, iPhone, iPad, iPod touch hoặc Apple Watch đáp ứng các yêu cầu hệ thống Continuity. Handoff hoạt động khi các thiết bị của bạn ở gần nhau và được thiết lập như sau:

 • Mỗi thiết bị đều đã đăng nhập iCloud bằng cùng một Apple ID. (Để xem Apple ID đã dùng trên Apple Watch, mở ứng dụng Apple Watch trên iPhone, sau đó tới General > Apple ID).
 • Bật Bluetooth trên mỗi thiết bị.
 • Bật Wi-Fi trên mỗi thiết bị.
 • Bật Handoff trên mỗi thiết bị.

Cách bật Handoff trên các thiết bị:

 • Mac: Chọn menu Apple > System Preferences > click General. Chọn Allow Handoff giữa Mac và các thiết bị iCloud.
 • iPhone, iPad, or iPod touch: Tới Settings > General > AirPlay & Handoff, sau đó bật Handoff.
 • Apple Watch: Trong ứng dụng Apple Watch trên iPhone, chạm General và bật Enable Handoff. (Apple Watch hỗ trợ chuyển dữ liệu từ đồng hồ sang iPhone hoặc Mac).

Sử dụng Handoff

1. Mở ứng dụng tương thích với Handoff, bao gồm: Mail, Maps, Safari, Reminders, Calendar, Contacts, Pages, Numbers, Keynote và nhiều ứng dụng bên thứ ba khác.

2. Sử dụng ứng dụng này để bắt đầu một nhiệm vụ, chẳng hạn như viết email hoặc tài liệu.

3. Tiếp tục công việc trên thiết bị khác:

Nếu đang chuyển sang Mac, click icon Handoff của ứng dụng này trong Dock:

Mail trên iPhone

Nếu muốn chuyển sang iPhone, iPad hoặc iPod touch, mở App Switcher, bạn sẽ làm việc này khi chuyển giữa các ứng dụng, sau đó chạm vào banner app ở phía dưới màn hình.

iCloud Drive

Thế là xong. Trên đây là cách dùng Handoff để tiếp tục công việc trên các thiết bị Apple bằng tài khoản iCloud. Hi vọng bài viết hữu ích với bạn!

Với Handoff, bạn có thể bắt đầu công việc trên một thiết bị, rồi chuyển sang thiết bị khác gần đó và tiếp tục phần vừa bỏ dở. Dưới đây là cách sử dụng Handoff trên thiết bị của Apple.

Thiết lập Handoff

Sử dụng Handoff trên Mac, iPhone, iPad, iPod touch hoặc Apple Watch đáp ứng các yêu cầu hệ thống Continuity. Handoff hoạt động khi các thiết bị của bạn ở gần nhau và được thiết lập như sau:

 • Mỗi thiết bị đều đã đăng nhập iCloud bằng cùng một Apple ID. (Để xem Apple ID đã dùng trên Apple Watch, mở ứng dụng Apple Watch trên iPhone, sau đó tới General > Apple ID).
 • Bật Bluetooth trên mỗi thiết bị.
 • Bật Wi-Fi trên mỗi thiết bị.
 • Bật Handoff trên mỗi thiết bị.

Cách bật Handoff trên các thiết bị:

 • Mac: Chọn menu Apple > System Preferences > click General. Chọn Allow Handoff giữa Mac và các thiết bị iCloud.
 • iPhone, iPad, or iPod touch: Tới Settings > General > AirPlay & Handoff, sau đó bật Handoff.
 • Apple Watch: Trong ứng dụng Apple Watch trên iPhone, chạm General và bật Enable Handoff. (Apple Watch hỗ trợ chuyển dữ liệu từ đồng hồ sang iPhone hoặc Mac).

Sử dụng Handoff

1. Mở ứng dụng tương thích với Handoff, bao gồm: Mail, Maps, Safari, Reminders, Calendar, Contacts, Pages, Numbers, Keynote và nhiều ứng dụng bên thứ ba khác.

2. Sử dụng ứng dụng này để bắt đầu một nhiệm vụ, chẳng hạn như viết email hoặc tài liệu.

3. Tiếp tục công việc trên thiết bị khác:

Nếu đang chuyển sang Mac, click icon Handoff của ứng dụng này trong Dock:

Mail trên iPhone

Nếu muốn chuyển sang iPhone, iPad hoặc iPod touch, mở App Switcher, bạn sẽ làm việc này khi chuyển giữa các ứng dụng, sau đó chạm vào banner app ở phía dưới màn hình.

iCloud Drive

Thế là xong. Trên đây là cách dùng Handoff để tiếp tục công việc trên các thiết bị Apple bằng tài khoản iCloud. Hi vọng bài viết hữu ích với bạn!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button