Công thức tính chu vi hình vuông, diện tích hình vuông

Công thức tính chu vi hình vuông: P = a x 4

Công thức tính diện tích hình vuông: S = a x a hoặc S = a2

Tìm hiểu kỹ hơn trong bài viết Công thức tính chu vi hình vuông, diện tích hình vuông dưới đây!

1. Phần mềm tính chu vi, diện tích hình vuông online


2. Công thức tính chu vi hình vuông, diện tích hình vuông


#1. Công thức tính chu vi hình vuông

  • Khái niệm tính chu vi hình vuông: Chu vi hình vuông là tổng độ dài bốn cạnh của nó hay gấp bốn lần độ dài của một cạnh.

Công thức tính chu vi hình vuông: P = a x 4

Trong đó:

+ a : độ cài của một cạnh bất kỳ trong hình vuông
+ P: Chu vi hình vuông

Công thức tính chu vi hình vuông
Công thức tính chu vi hình vuông
  •  Ví dụ: Có một hình vuông ABCD có chiều dài các cạnh bằng nhau và bằng 2cm. Yêu cầu tính chu vi hình vuông ABCD?
  • Giải: Áp dụng theo công thức tính chu vi hình vuông ở trên, ta có các cạnh a=b=c=d =2 cm. Như vậy khi đưa vào công thức tính chu vi hình vuông, ta có: P = 2 x 4 = 8 cm

#2. Công thức tính diện tích hình Vuông

  • Khái niệm tính diện tích hình vuông: Là bình phương độ dài của cạnh trong hình vuông.

Công thức tính diện tích hình vuông: S = a x a hoặc S = a2

Trong đó:

+ a : Độ cài của một cạnh bất kỳ trong hình vuông
+ S: Diện tích hình vuông

Công thức tính diện tích hình Vuông
Công thức tính diện tích hình Vuông

 

Giống như cách tính chu vi hình vuông, bài toán áp dụng công thức tính diện tích hình vuông cũng khá dễ thực hiện khi người giải biết được các con số cần thiết.

– Ví dụ: Cho một hình vuông ABCD chiều dài các cạnh bằng nhau và bằng 3 cm. Hỏi diện tích của hình vuông ABCD bằng bao nhiêu?

Theo công thức tính diện tích hình vuông ở trên, bạn đọc có thể áp dụng để tính diện tích hình vuông ABCD trong bài toán dễ dàng.

Có chiều dài các cạnh a=b=c=d= 3cm. Như vậy khi ứng dụng vào công thức tính diện tích hình vuông, ta có:

S = a x a = 3 x 3 = 9 cm2

3. Tìm hiểu sâu hơn về Hình Vuông


#1. Định nghĩa

Hình vuông là một hình tứ giác có 4 góc bằng nhau và bằng 90 độ, có các cạnh bằng nhau. Tính chất của hình thoi, hình chữ nhật, hình thang đều có ở hình vuông.

#2. Tính chất hình vuông

– Hình vuông có đủ tính chất của các hình chữ nhật, hình thoi …

#3. Dấu hiệu nhận biết hình vuông

– Hình thoi có 1 góc vuông
– Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau
– Hình chữ nhật có một đường chéo là phân giác của góc hình chữ nhật
– Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau
– Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau

4. Lưu ý khi tính Diện Tích, Chu Vi Của Hình Vuông


Để không bị mất điểm khi làm bài kiểm tra, bài thi cũng như làm bài tập chính xác, bên cạnh áp dụng cách tính, công thức tnihs diện tích, chu vi, bạn nên chú ý tới đơn vị đo.

– Với diện tích, đơn vị đo lường mũ 2
– Với chu vi, đơn vị đo lường như bình thường theo đề bài đưa ra.

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *