Tài LiệuVăn bản Pháp luật

Công văn 1366/BGDĐT-NGCBQLGD

Vào ngày 22/04/2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 1366/BGDĐT-NGCBQLGD về việc hướng dẫn chế độ làm việc, nghỉ hè với giáo viên do dịch Covid-19. Văn bản có hiệu lực từ ngày ban hành, sau đây là nôi dung của công văn, mời các bạn cùng tham khảo.

Nội dung Công văn 1366/BGDĐT-NGCBQLGD

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button