Wiki

Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số

Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số
Tên đầy đủ To amend title 17, United States Code, to implement the World Intellectual Property Organization Copyright Treaty and Performances and Phonograms Treaty, and for other purposes.
Viết tắt DM
Ban hành bởi Quốc hội Hoa Kỳ thứ 105th
Hiệu lực October 28, 1998
Trích dẫn
Luật công Pub. L. 105-304
Stat. 112 Stat. 2860 (1998)
Điều lệ
Đạo luật được sửa đổi Copyright Act of 1976
Tiêu mục được sửa đổi 5 (Government Organization and Employees); 17 (Copyrights); 28 (Judiciary and Judicial Procedure); 35 (Patents)
Khoản U.S.C. được tạo 17 U.S.C. §§ 512, 1201–1205, 1301–1332; 28 U.S.C. § 4001
Khoản U.S.C. được sửa đổi 17 U.S.C. §§ 101, 104, 104A, 108, 132, 114, 117, 701
Quá trình lập pháp
  • Giới thiệu vào Quốc Hội House of Representatives với tên H.R. 2291 bởi Rep. Howard Coble (R-NC) vào July 29, 1997
  • Hội đồng xem xét: House Judiciary Committee (Subcommittee on Courts and Intellectual Property); House Commerce Committee(Subcommittee on Telecommunications, Trade, and Consumer Protection)
  • Thông qua House vào August 4, 1998 (voice vote)
  • Thông qua Senate vào September 17, 1998 (unanimous consent)
  • Được ủy ban hội ý liên tịch đưa vào biên bản vào October 8, 1998; được tán thành bởi Senate vào October 8, 1998 (consent) vào bởi House vào October 12, 1998 (voice vote)
  • Được Tổng thống Bill Clinton ký thành luật vào October 28, 1998
Tu chính án lớn
Tố tụng Tòa án Tối cao
Chưa có

Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số (tên gốc:Digital Millennium Copyright Act, DMCA) là luật bản quyền năm 1998 của Hoa Kỳ thực hiện hai hiệp ước năm 1996 của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO). Nó hình sự hóa sản xuất và phổ biến công nghệ, thiết bị hoặc dịch vụ nhằm phá vỡ các biện pháp kiểm soát truy cập vào các tác phẩm có bản quyền (thường được gọi là quản lý quyền kỹ thuật số, tên gốc: digital rights management hoặc DRM). Nó cũng hình sự hóa hành vi phá vỡ sự kiểm soát truy cập, cho dù có vi phạm bản quyền thực sự hay không. Ngoài ra, DMCA nâng cao hình phạt cho hành vi vi phạm bản quyền trên Internet. Được thông qua vào ngày 12 tháng 10 năm 1998, bằng một cuộc bỏ phiếu nhất trí tại Thượng viện Hoa Kỳ và được Tổng thống Bill Clinton ký vào luật ngày 28 tháng 10 năm 1998, DMCA đã sửa đổi Mục 17 của Bộ luật Hoa Kỳ để mở rộng phạm vi bản quyền, đồng thời hạn chế trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến đối với vi phạm bản quyền của người dùng của họ.

Đổi mới chính của DMCA trong lĩnh vực bản quyền là miễn trừ trách nhiệm trực tiếp và gián tiếp của các nhà cung cấp dịch vụ Internet và các trung gian khác. Miễn trừ này đã được Liên minh châu Âu thông qua trong Chỉ thị thương mại điện tử năm 2000. Chỉ thị của Hiệp hội Thông tin 2001 đã thực hiện Hiệp ước Bản quyền WIPO năm 1996 tại EU.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button