Học Tập

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán do Bộ GD&ĐT công bố ngày 31/03/2021. Đề thi minh họa môn Toán bao gồm 50 câu trắc nghiệm với thời gian làm bài là 90 phút.

Thông qua đề thi minh họa này sẽ là căn cứ quan trọng để thầy trò các nhà trường định hướng ôn tập, củng cố kiến thức, có hình dung căn bản về đề thi trong kỳ thi quan trọng sắp tới. Vậy dưới đây là đáp án của đề thi tham khảo THPT Quốc gia 2021 môn Toán.

Bên cạnh đó các em tham khảo Đề thi minh họa môn Vật lý, môn Ngữ văn, môn Lịch sử, Địa lý, môn Hóa học. Vậy sau đây là đáp án đề thi minh họa 2021 Bộ giáo dục môn GDCD, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Đáp án minh họa môn Toán năm 2021

Đề minh họa 2021 môn Toán, mời các bạn nhấn vào file Tải về để nhận đề. Dưới đây là gợi ý đáp án.

1 C 11 B 21 A 31 D 41 B
2 D 12 A 22 B 32 A 42 C
3 B 13 C 23 D 33 D 43 A
4 D 14 B 24 C 34 D 44 C
5 A 15 A 25 B 35 B 45 A
6 A 16 A 26 B 36 A 46 A
7 B 17 D 27 A 37 B 47 A
8 C 18 A 28 D 38 A 48 D
9 D 19 B 29 C 39 C 49 B
10 A 20 D 30 C 40 A 50 C

Đề minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán do Bộ GD&ĐT công bố ngày 31/03/2021. Đề thi minh họa môn Toán bao gồm 50 câu trắc nghiệm với thời gian làm bài là 90 phút.

Thông qua đề thi minh họa này sẽ là căn cứ quan trọng để thầy trò các nhà trường định hướng ôn tập, củng cố kiến thức, có hình dung căn bản về đề thi trong kỳ thi quan trọng sắp tới. Vậy dưới đây là đáp án của đề thi tham khảo THPT Quốc gia 2021 môn Toán.

Bên cạnh đó các em tham khảo Đề thi minh họa môn Vật lý, môn Ngữ văn, môn Lịch sử, Địa lý, môn Hóa học. Vậy sau đây là đáp án đề thi minh họa 2021 Bộ giáo dục môn GDCD, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Đáp án minh họa môn Toán năm 2021

Đề minh họa 2021 môn Toán, mời các bạn nhấn vào file Tải về để nhận đề. Dưới đây là gợi ý đáp án.

1 C 11 B 21 A 31 D 41 B
2 D 12 A 22 B 32 A 42 C
3 B 13 C 23 D 33 D 43 A
4 D 14 B 24 C 34 D 44 C
5 A 15 A 25 B 35 B 45 A
6 A 16 A 26 B 36 A 46 A
7 B 17 D 27 A 37 B 47 A
8 C 18 A 28 D 38 A 48 D
9 D 19 B 29 C 39 C 49 B
10 A 20 D 30 C 40 A 50 C

Đề minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Toán

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page