DMOZ

Open Directory Project
Loại website Web directory
Chủ sở hữu Netscape (AOL)
Tạo bởi Netscape
Website dmoz.org
Thương mại Không
Yêu cầu đăng ký Tùy chọn
Bắt đầu hoạt động ngày 5 tháng 6 năm 1998
Giấy phép nội dung Open Directory License

Dự án thư mục mở (Open Directory Project,ODP), còn được biết tới với tên Dmoz (viết tắt của directory.mozilla.org, – tên miền gốc của dự án), là một dự án thư mục website đa ngôn ngữ mở. Dự án này vốn là của Netscape nhưng lại được điều hành và hoạt động bởi cộng đồng các tình nguyện viên làm nhiệm vụ biên tập nội dung.

Dmoz sử dụng việc một hệ thống phân cấp thư mục để liệt kê các website. Các website có chủ đề tương tự nhau có thể được liệt kê vào các thư mục mà có thể chứa các thư mục nhỏ hơn.

Xem thêm


  • Danh sách thư mục website

Ghi chú


Liên kết ngoài


  • The Open Directory Project Lưu trữ 2016-05-14 tại Portuguese Web Archive
  • Open Directory Project Blog Lưu trữ 2016-05-14 tại Portuguese Web Archive

Bản mẫu:Netscape

—end—

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button