Thủ Thuật

Excel – Hàm CUMPRINC trong Excel, Ví dụ và cách sử dụng

Trong Excel, việc sử dụng cú pháp CUMPRINC giúp ích rất nhiều trong công việc của bạn, nó giúp bạn tính lãi suất, lãi vay, lãi vay … ngay lập tức. Để sử dụng hàm CUMPRINC, vui lòng tham khảo cú pháp, ví dụ như hàm bên dưới.

Hàm CUMPRINC trong Excel là hàm tính số tiền gốc phải trả cho một khoản vay từ kỳ đầu tiên đến kỳ cuối cùng. Hàm CUMPRINC được trình bày dưới đây hoạt động trong Office 2013, Office 2010, Office 2007 và Office 2003.

Ví dụ và hàm CUMPRINC

Hướng dẫn cách sử dụng hàm CUMPRINC trong Excel – Ví dụ minh họa

Cú pháp:CUMPRINC (tỷ lệ, nper, pv, time_first, end time, type

Bên trong:

– Cấp độ: Lãi suất, tham số bắt buộc
-Không: Tổng số lần thanh toán, thông số bắt buộc
– PV: Giá trị hiện tại, tham số bắt buộc
– Thời gian bắt đầu: Lần đầu tiên, tham số bắt buộc
– End_period: Điều khoản cuối cùng, tham số bắt buộc
– Kiểu: Thời hạn thanh toán, thông số bắt buộc

+ Loại = 0: Thanh toán cuối kỳ
+ Loại = 1: Thanh toán đầu kỳ

Hãy xem xét một ví dụ:

Trong trang tính sau, các giá trị được nhập phù hợp với các tham số hàm trong Excel. Cần phải tính tổng số tiền gốc phải trả cho khoản vay từ kỳ thứ 9 đến kỳ thứ 16 và tính số tiền gốc phải trả trong tháng đầu tiên.

Ham CUMPRINC cốc

– Tính tổng số tiền trả nợ vay từ kỳ 9 đến kỳ 16. Đặt công thức vào hộp C9 = CUMPRINC (C6 / 12, C7 * 12, C8,9,16,0). Chúng ta nhận được kết quả như hình bên dưới.
+ Ở đây bạn cần chia lãi cho 12 để có lãi hàng tháng; Nhân số năm phải trả lãi với 12 để được số lần trả

Cách sử dụng CUMPRINC

– Tính số tiền gốc phải trả trong tháng đầu tiên. Nhập công thức vào ô C10 = CUMPRINC (C6 / 12, C7 * 12, C8,1,1,0). Ta được kết quả như hình bên dưới

truy cập CUMPRINC


Vậy là bạn đã biết cách sử dụng hàm CUMPRINC trong Excel để tính tổng số tiền trả nợ chính từ đầu đến cuối. Do đó, bạn có thể áp dụng cho dữ liệu cụ thể của mình và làm cho việc đọc Excel hiệu quả hơn.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button