Wiki

Halictidae

Halictidae
Lipotriches sp đực
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Phân ngành (subphylum) Hexapoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Hymenoptera
Phân bộ (subordo) Apocrita
Liên họ (superfamilia) Apoidea
Họ (familia) Halictidae
Phân họ
 • Halictinae
 • Nomiinae
 • Nomioidinae
 • Rophitinae

Halictidae là một họ trong bộ Hymenoptera. Họ này có khoảng 4100 loài.

Các chi chọn lọc


Rophitinae:

 • Conanthalictus
 • Dufourea
 • Micralictoides
 • Protodufourea
 • Sphecodosoma
 • Xeralictus

Nomiinae:

Oligochlora semirugosa cái trong hổ phách Dominica

 • Dieunomia
 • Nomia
 • Lipotriches

Nomioidinae:

 • Cellariella
 • Ceylalictus
 • Nomioides

Nesagapostemon moronei cái trong hổ phách Dominica

Halictinae:

 • Agapostemon
 • Andinaugochlora
 • Ariphanarthra
 • Augochlora
 • Augochlorella
 • Augochloropsis
 • Dialictus
 • Eickwortapis
 • Evylaeus
 • Halictus
 • Lasioglossum
 • Mexalictus
 • Neocorynura

Augochloropsis metallica cái

 • Nesagapostemon
 • Oligochlora
 • Sphecodes
 • Temnosoma

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button