Wiki

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước Việt Nam

Văn bản quy phạm pháp luật là hình thức luật pháp chủ yếu của Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo quy định hiện hành


Hiện tại, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (được quy định trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020) bao gồm:

Văn bản luật

 1. Hiến pháp.
 2. Luật (bộ luật)
 3. Nghị quyết của Quốc hội.

Văn bản dưới luật

 1. Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
 2. Sắc lệnh, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước.
 3. Nghị định của Chính phủ.
 4. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Kiểm toán Nhà nước.
 5. Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng nhân dân, thông tư của Chánh án tòa án nhân dân tối cao
 6. Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
 7. Nghị quyết liên tịch giữa ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc giữa Chính phủ với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị – xã hội.
 8. Thông tư liên tịch giữa Chánh án tòa án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; giữa các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
 9. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.
 10. Quyết định của Uỷ ban Nhân dân cấp huyện.
 11. Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân xã, phường thị trấn (sau này gọi chung là cấp xã).
 12. Quyết định của Uỷ ban Nhân dân cấp xã.
 13. Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương (sau này gọi là cấp tỉnh).
 14. Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau này gọi chung là cấp huyện).

Theo quy định cũ


Theo các quy định cũ đã hết hiệu lực, ngoài các loại văn bản quy phạm pháp luật kể trên, trước đây còn có các loại văn bản pháp luật sau:

 • Nghị quyết của Chính phủ.
 • Chỉ thị của Thủ tướng.
 • Quyết định, chỉ thị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button