Tài Liệu

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng HTKK mới nhất

HTKK là phần mềm hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch do Tổng Cục thuế – Bộ Tài Chính ban hành. Mỗi doanh nghiệp khi tải HTKK về máy tính sẽ được hỗ trợ rất nhiều trong công việc kê khai thuế, đồng thời HTKK còn cung cấp các form hỗ trợ, hướng dẫn người dùng kê khai thuế một cách chính xác nhất.


Download HTKK mới nhất để hỗ trợ kê khai thuế qua mạng Internet dễ dàng, nhanh chóng.

Tổng cục Thuế nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai – HTKK, Khai thuế qua mạng – iHTKK và Hỗ trợ mở tờ khai thuế định dạng XML – iTaxViewer nhằm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, Công văn 4943/TCT-KK, Nghị định 20/2017/NĐ-CP và Tờ trình Bộ số 3109/TTr-TCT. Với giao diện trực quan, giúp cho người không am hiểu về máy tính mấy cũng dễ dàng sử dụng được phần mềm. Vậy hãy tải HTKK về cài đặt để hỗ trợ kê khai thuế một cách chính xác nhất.

Tài liệu này được xây dựng để hỗ trợ người kê khai thuế hiểu rõ các quy định, hướng dẫn về kê khai thuế và cách thức sử dụng chương trình phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK. Bản Hướng dẫn sử dụng HTKK chi tiết sẽ giúp bạn sử dụng ứng dụng để kê khai Thuế một cách thuần thục và chuyên nghiệp hơn.

HTKK là phần mềm hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch do Tổng Cục thuế – Bộ Tài Chính ban hành. Mỗi doanh nghiệp khi tải HTKK về máy tính sẽ được hỗ trợ rất nhiều trong công việc kê khai thuế, đồng thời HTKK còn cung cấp các form hỗ trợ, hướng dẫn người dùng kê khai thuế một cách chính xác nhất.


Download HTKK mới nhất để hỗ trợ kê khai thuế qua mạng Internet dễ dàng, nhanh chóng.

Tổng cục Thuế nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai – HTKK, Khai thuế qua mạng – iHTKK và Hỗ trợ mở tờ khai thuế định dạng XML – iTaxViewer nhằm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, Công văn 4943/TCT-KK, Nghị định 20/2017/NĐ-CP và Tờ trình Bộ số 3109/TTr-TCT. Với giao diện trực quan, giúp cho người không am hiểu về máy tính mấy cũng dễ dàng sử dụng được phần mềm. Vậy hãy tải HTKK về cài đặt để hỗ trợ kê khai thuế một cách chính xác nhất.

Tài liệu này được xây dựng để hỗ trợ người kê khai thuế hiểu rõ các quy định, hướng dẫn về kê khai thuế và cách thức sử dụng chương trình phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK. Bản Hướng dẫn sử dụng HTKK chi tiết sẽ giúp bạn sử dụng ứng dụng để kê khai Thuế một cách thuần thục và chuyên nghiệp hơn.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page