Biểu mẫu

In mẫu giấy phép hoạt động

Mitadoor Đồng Nai VN xin gửi tới Quý khách hàng mẫu giấy phép hoạt động bản in ban hành kèm theo Thông tư số. Vui lòng tham khảo trước.

  • Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động in
  • Đơn xin giấy phép in
  • Mẫu sơ yếu lý lịch của trưởng trung tâm in ấn

1. Giấy phép hoạt động được in theo Thông tư số. 01/2020 / TT-BTTTT

TÊN CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: / GP-

……, tháng trong năm.

in GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG

…………………………………………………………

Phù hợp với Luật Xuất bản năm 2012;

Phù hợp với Tuyên bố số 195/2013 / NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 thông tin công khai số lượng tin bài và các bước thi hành Luật Xuất bản;

Căn cứ Thông tư số …… / 2020 / TT-BTTT ngày tháng năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định và chỉ đạo thực hiện một số điều của Luật Xuất bản và Nghị quyết số. 195/2013 / NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 Chính phủ quy định số điều và các bước thi hành Luật xuất bản;

Xét đơn xin giấy phép hoạt động in ukusebenza …………………………

CHO PHÉP:

1. Địa điểm in: ……………………… ..

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………

Địa chỉ chi nhánh và nhà máy: ………………………………………………………….

Họ và tên đăng ký: ………… .. số CMND hoặc số Chứng minh nhân dân / Hộ chiếu hoặc số Căn cước công dân ………….

Cấp bởi ……………………………………………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………… ..

2. Được phép: …………………………………………………………

TRƯỞNG ĐẠI LÝ

(Chữ ký, ghi rõ vị trí, họ tên và biểu tượng)

2. Giấy phép hoạt động in theo Nghị định 25/2018 / NĐ-CP

TÊN ĐẠI LÝ GIẤY PHÉP
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: ….. / GP-đầu tiên

……, ngày… tháng… năm….

in GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG

Theo Chính phủ Proclamation No. 60/2014 / NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 về hoạt động in;

Căn cứ quyết định ………………. / 2018 / NĐ-CP ngày …… tháng …… năm 2018 Chính phủ sửa đổi, tăng số điều, khoản của Công bố số. 60/2014 / NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

sự thành lập

Xem xét đơn xin cấp phép in các tác phẩm cho

CHO PHÉP:

1. Trung tâm In: …………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………….

Địa chỉ nhà máy: 3 …………………………… ..

Tiêu đề: ………………………………………………………….

Số chứng minh nhân dân (hộ chiếu): ……………………… .ngày cấp ……………………….

(hoặc số ID cá nhân)

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………….

2. Được phép: 4 ………………………………………………………………………………………………………….

TRƯỞNG ĐẠI LÝ
(Chữ ký, ghi rõ vị trí, họ tên và biểu tượng)

__________

đầu tiên Tên viết tắt của cơ quan cấp phép.

2 Ghi tên chức vụ và cơ quan cấp giấy phép theo quy định của pháp luật.

3 Nhập tất cả các địa chỉ nơi đặt trụ sở của ngành (bao gồm cả các chi nhánh).

4 Quy định rõ từng công đoạn chế bản, in và gia công sau in phù hợp với thiết bị in và từng loại sản phẩm in theo quy định.

Mời các bạn tìm hiểu thêm về phần này quy trình quản lý Trong một cái gì đó mẫu đơn Vui lòng.

  • Thông tư mẫu 01 2020 BTTTT

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button