Pháp Luật

Làm thế nào để có thể thay đổi thông tin đăng ký thuế khi chuyển sang CCCD bằng chip?

Thay đổi chi tiết đăng ký thuế khi thay đổi căn cước công dân của bạn

Khi chuyển từ CMND 9 chữ sang CCCD có gắn chip, người nộp thuế phải thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định của pháp luật.

  • Hướng dẫn nộp đơn đăng ký căn cước công dân dựa trên chip trực tuyến
  • Sở Nội vụ thảo luận về đề xuất cấp chứng thư chức danh nhà giáo

Tại Mục 2 và 3, Điều 36 của Luật Quản lý thuế năm 2019 nêu rõ:

“Điều 36. Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế

2. Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế nếu có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi thông tin.

3. Trường hợp ủy quyền cho người nộp thuế, cá nhân đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế cho người đó và người phụ thuộc thì phải thông báo cho người nộp thuế, cá nhân biết. ngày kể từ ngày thông tin sửa đổi xuất hiện; Tổ chức, cá nhân thuế thu nhập có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ủy quyền của cá nhân ”.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư 105/2020 / TT-BTC thì hồ sơ chuyển hồ sơ khai thuế khi người nộp thuế chuyển từ CMND số 9 sang CCCD có gắn chip như sau:

Trong trường hợp do cơ quan chi trả thu nhập chi trả

– Giấy ủy quyền (trường hợp không có văn bản ủy quyền trước của cơ quan thu);

– Bản sao các tài liệu có thay đổi thông tin liên quan đến việc đăng ký thuế của cá nhân hoặc người phụ thuộc vào họ;

– Cơ quan thu có trách nhiệm tổng hợp thông tin thay đổi của cá nhân hoặc cá nhân căn cứ vào Tờ khai đăng ký thuế mẫu 05-ĐK-TH-TCT hoặc mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành. Bộ TT-BTC đã được gửi đến cơ quan thuế kiểm soát trực tiếp cơ quan nộp doanh thu.

Trường hợp nộp trực tiếp cho cơ quan thuế

– Tờ khai sửa đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế, mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020 / TT-BTC;

– Bản sao thẻ Căn cước công dân hoặc bản sao giấy tờ tùy thân hợp lệ đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam; Bản sao hợp lệ Hộ chiếu đối với người nhập cư hoặc người phụ thuộc Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài trong trường hợp thông tin đăng ký thuế trên các giấy tờ này có sự thay đổi.

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thuế cho người nộp thuế, công chức thuế trực tiếp quản lý người nộp thuế có trách nhiệm rà soát các thông tin thay đổi trong quá trình đăng ký thuế.

Lưu ý: Nếu bạn đang chuyển từ CMND 12 số, thanh CCCD sang chip mã hóa CCCD thì không phải thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Vui lòng tham khảo các thông tin hữu ích khác trong phần Phân phối hợp pháp của Mitadoor Đồng Nai VN.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button