Giáo Dục

Lịch sử 12 Bài 16: Mặt trận Dân tộc Giải phóng và Tổng khởi nghĩa Tháng Tám (1939 – 1945)

Soạn Lịch sử 12 bài 16 giúp các em học sinh lớp 12 tóm tắt đầy đủ thông tin về phong trào giải phóng dân tộc và cuộc khởi nghĩa tháng 8 năm 1939-1945. Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời. Đồng thời trả lời các câu hỏi trong SGK trang 112.

Lịch sử 12 Bài 16 được biên soạn theo hình thức SGK trang 104 → 112. Nhờ đó giúp người học nhanh chóng nắm được các kỹ năng làm bài môn Lịch sử. Vậy sau đây là nội dung chi tiết của tài liệu, mời các bạn theo dõi tại đây.

Tổng hợp thông tin Lịch sử 12 môn 16

I. Tình hình Việt Nam qua các năm (1939 – 1945)

1. Nhà nước chính trị

Một. Trái đất

– 1-9-1939: Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Đức xâm lược Pháp, Pháp đầu hàng Đức.

– Pháp thực hiện chính sách thù địch đối với việc tiếp tục nắm quyền và tổ chức thuộc địa của chính quốc.

b. Việt Nam

– Ở Đông Dương, Toàn quyền Decu đã thực hiện chính sách cướp bóc sức người, sức của để đổ cho chiến tranh.

Tháng 9 năm 1940, Nhật vượt biên giới Việt – Trung vào miền Bắc Việt Nam, Pháp đầu hàng ngay lập tức.

– Nhật sử dụng nguồn lực hành chính của Pháp để cướp bóc kinh tế nhằm điều hành chiến tranh và đàn áp sự thay đổi.

Ở Việt Nam, ngoài đảng thân Pháp còn có các nhóm ủng hộ Nhật Bản như Đại Việt, Phục Quốc. Nỗ lực truyền bá những tuyên truyền dối trá về nền văn minh và sức mạnh Nhật Bản, cũng như hệ tư tưởng của Đại Đông Á, đã mở đường cho Nhật Bản hất cẳng Pháp.

– Việt Nam bị Nhật – Pháp đặt dưới ách thống trị.

– Đầu năm 1945, phát xít Đức thất bại nặng nề (Châu Âu), Nhật Bản mất phần lớn lãnh thổ. (Châu á Thái Bình Dương).

Ở Đông Dương, ngày 9-3-1945, Nhật đánh bại Pháp. Lợi dụng tình hình, các chính đảng Việt Nam mở rộng hoạt động. Đông đảo người dân đã phấn khởi và sẵn sàng đứng lên nổi dậy.

2. Tình trạng kinh tế – xã hội

Một. Nền kinh tế

* Chính sách của Pháp

– Đầu tháng 9-1939, Toàn quyền Carter ra lệnh tổng động viên trao cho nhà nước mẹ một cường quốc Đông Dương cả về quân sự, nhân lực, sản phẩm, trang bị.

– Pháp thực hiện chính sách “kinh tế chỉ huy”: tăng thuế cũ, thêm thuế mới, lính cứu hỏa và sĩ quan, giảm lương, tăng giờ làm, kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất, phân phối, sửa chữa.

* Chính sách của Nhật Bản

– Pháp phải cho phép Nhật sử dụng phương tiện giao thông, điều khiển xe lửa và tàu thủy. Nhật đã giam Pháp 4 năm 6 tháng phải nộp tổng cộng 723.786.000 đồng.

– Cướp ruộng của nông dân, bắt nông dân bẻ lúa, trồng đay trồng ngô, thầu dầu ra trận.

– Buộc Pháp phải xuất khẩu thiết bị quân sự cho Nhật với giá rẻ như than, thép, cao su, xi măng.

– Các công ty Nhật Bản đang đầu tư vào các ngành công nghiệp quân sự như mangan, sắt, phốt phát, crom.

b. Cộng đồng

– Chính sách bóc lột của Pháp – Nhật đã đẩy nhân dân ta quá sức. Vào cuối năm 1944 và đầu năm 1945, khoảng hai triệu đồng bào của chúng tôi đã chết đói.

– Tất cả các giai cấp, tầng lớp ở nước ta, trừ bọn thống trị, đại địa chủ, tư bản thương nghiệp đều chịu tác động của chính sách bóc lột của Pháp và Nhật.

– Đảng phải đến đúng lúc và đề ra đường lối đấu tranh đúng đắn.

II. Phong trào giải phóng dân tộc từ tháng 9-1939 đến tháng 3-1945

1. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11-1939

Tháng 11 năm 1939, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Bà Điểm (Hóc Môn) do Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ chủ trì đã quyết định:

* Nhiệm vụ và mục tiêu trước mắt là đánh đổ đế quốc và bọn phỉ, giải phóng nhân dân Đông Dương, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập.

* Nhiệm vụ:

Chúng ta đã tạm gác lại phương châm cải cách ruộng đất, cướp ruộng đất của đế quốc và địa chủ, phản bội nhu cầu ruộng đất, địa tô và lãi suất cao.

– Thay khẩu hiệu “Thành lập Liên Xô công nhân nông dân” bằng khẩu hiệu “Chính phủ dân chủ cộng hoà”.

* Về quá trình đấu tranh: Đảng chuyển từ đấu tranh vì cuộc sống của nhân dân, dân chủ sang lật đổ nhà nước và những người ủng hộ nó; từ các hoạt động chính thức, hợp pháp đến các hoạt động tư nhân và không chính thức.

* Đề xuất chủ trương thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất chống đế quốc Đông Dương thay cho Mặt trận dân chủ Đông Dương.

Ý nghĩa: Đánh dấu một bước chuyển biến lớn, đặt công cuộc giải phóng dân tộc lên hàng đầu, đưa nhân dân ta đến thời kỳ trực tiếp đẩy mạnh công cuộc cứu nước.

Giải bài tập SGK Lịch sử 12 Bài 16

Câu hỏi 1

Sự ra đời của Mặt trận Việt Minh có ảnh hưởng như thế nào đến cao trào đánh Nhật chiếm đóng?

Câu trả lời được đề xuất

– Mặt trận Việt Minh đã góp phần quan trọng trong việc đánh Nhật xâm lược đất nước:

+ Việt Minh có uy tín và ảnh hưởng lớn trong quần chúng nhân dân, có công trong việc đánh Nhật cứu nước và cuộc Đại loạn.

+ Việt Minh đã trực tiếp lãnh đạo phong trào kháng Nhật cứu nước.

+ Tổ chức các cuộc đấu tranh vũ trang, các cuộc biểu tình từng phần trên địa bàn và nhiều hoạt động như phá kho tàng của quân Nhật để giải quyết nạn đói, mít tinh, v.v.

+ Tổ chức giác ngộ quần chúng đấu tranh, xây dựng lực lượng vũ trang và cơ sở đổi mới.

+ Tạo cơ sở, nền tảng cho cuộc Tổng khởi nghĩa trên cả nước.

Câu 2

Họ đã thể hiện sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Đông Dương và Hồ Chí Minh trong cách mạng tháng Tám như thế nào?

Câu trả lời được đề xuất

– Nắm bắt thời cơ khởi nghĩa: Khi biết tin Nhật sắp đầu hàng, Trung ương Đảng và Bộ chỉ huy ở Việt Minh lập tức thành lập Ủy ban cách mạng quốc dân, ra “Quân lệnh số 1 quân đội Đồng minh vào nước ta. .

– Lập kế hoạch cụ thể cho cuộc nổi dậy:

+ Triệu tập quốc hội, thông qua quy trình lãnh đạo quần chúng nhân dân phục hưng, quyết định các chính sách đối nội và đối ngoại sau khi lên nắm quyền.

+ Triệu tập Hội nghị toàn quốc của nhân dân Tân Trào tán thành chủ trương của Đảng cách mạng tổng hợp.

+ Lãnh đạo nhân dân cần cù vươn lên giành chính quyền. Các cơn co giật tái phát thông thường xảy ra ngay lập tức (khoảng 15 ngày), với xuất huyết tối thiểu.

– Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Đây là văn kiện chính thức công bố nền độc lập của Việt Nam.

Câu thứ 3

Đọc về cuộc đảo chính tháng Tám trong khu vực của bạn.

Câu trả lời được đề xuất

Cuộc đảo chính diễn ra ở Hải Phòng vào tháng 8 năm 1945

* Môn lịch sử:

– Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh, ngày 14/8/1945 Uỷ ban cách mạng toàn quốc ra quân lệnh số.

– Hưởng ứng lời kêu gọi chống đối, tại thành phố Hải Phòng và tỉnh Kiến An, đặc biệt là các vùng ven như Kiến Thụy, An Lão, An Dương, Tiên Lãng, … sôi sục tinh thần cải đạo.

– Các tổ chức phòng thủ tăng thiết giáp từng bước được xây dựng và nâng cấp trên nhiều lĩnh vực.

* Phát triển:

– Trong các lĩnh vực sau:

+ Ngày 12/7/1945: Mặt trận Dân tộc Giải phóng được thành lập ở Kim Sơn (Kiến Thụy), từ đó căn cứ địa Kim Sơn trở thành trung tâm thay đổi của phủ Kiến An.

+ Ngày 4/8/1945: Nhật Bản chiến tranh chống khủng bố.

+ Ngày 15/8/1945: Quần chúng có vũ trang tập hợp tham gia mít tinh đánh đổ chính quyền địch, thành lập Ủy ban lâm thời vùng Kiến Thụy.

+ Ngày 17 – 22/8/1945: Các huyện An Lão, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Thủy Nguyên giành chính quyền.

+ Ngày 24/8/1945: Hội nghị toàn quốc được tổ chức tại sân vận động Kiến An, Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh được thành lập và ra mắt quần chúng nhân dân trong niềm hân hoan ngàn thu.

– Các thành phố:

+ Từ ngày 15 đến ngày 22/8/1945: Các tổ tuyên truyền tiếp tục hoạt động; các đoàn thanh niên cờ đỏ sao vàng đi xe đạp thồ trên đường phố và phát truyền đơn, biểu ngữ kêu gọi nhân dân ta khởi nghĩa, giành chính quyền; các xí nghiệp thành lập ban công đoàn, thực hiện công việc sản xuất, sửa chữa vũ khí; nhân viên in băng rôn, băng rôn; thợ may chuyên nghiệp; Các binh sĩ mạnh và phòng thủ thực hiện các bài kiểm tra quân sự nhanh chóng.

+ Ngày 23/8/1945, tại Nhà hát lớn diễn ra cuộc mít tinh quần chúng thị xã, chính phủ Nhật ở Hải Phòng giải tán Uỷ ban lâm thời ở Hải Phòng và thành lập.

* Kết quả và định nghĩa:

– Cách mạng tháng Tám thắng lợi Hải Phòng – Kiến An thắng lợi để hiểu rõ dư luận xã hội và quy luật biến thiên.

– Là kết quả của quá trình giác ngộ, giáo dục lâu dài về đường lối đổi mới của Đảng với Chủ tịch Hồ Chí Minh để mọi tầng lớp nhân dân thành phố vượt qua mọi khó khăn, thử thách cho đến ngày toàn thắng.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button