Wiki

Lớp trực khuẩn

Bài này viết về the bacterial class. Đối với the genus, xem Bacillus. Đối với rod-shaped bacteria in general, xem bacillus (shape).

Lớp trực khuẩn
Bacillus subtilis, Gram stain
Phân loại khoa học e
Vực: Bacteria
Ngành: Firmicutes
Lớp: Bacilli
Ludwig et al. 2010
Orders
 • Bacillales
  • Alicyclobacillaceae
  • Bacillaceae
  • Listeriaceae
  • Paenibacillaceae
  • Pasteuriaceae
  • Planococcaceae
  • Sporolactobacillaceae
  • Staphylococcaceae
  • Thermoactinomycetaceae
 • Lactobacillales
  • Aerococcaceae
  • Carnobacteriaceae
  • Enterococcaceae
  • Lactobacillaceae
  • Leuconostocaceae
  • Streptococcaceae
 • Aphragmobacteria
  • Erysipelotrichia
  • Mollicutes

Trực khuẩn là một nhóm vi khuẩn bao gồm hai họ, Bacillales và Lactobacillales, trong đó có chứa một số mầm bệnh hay gặp như Bacillus anthracis (nguyên nhân của bệnh than). Trực khuẩn hầu hết là vi khuẩn gram dương.

Các thuật ngữ


Một số khái niệm sử dụng các từ giống nhau có thể gây nhầm lẫn.Thuật ngữ “Bacillus” (viết hoa và nghiêng) cũng là tên của một chi (Bacillus anthracis), trong nhiều chi khác, nằm trong lớp trực khuẩn.

Từ “bacillus” (hoặc “bacilli”, với chữ b thường) cũng là một thuật ngữ chung để mô tả hình thái của bất kỳ vi khuẩn hình que nào. Thuật ngữ này không đề cập tới thành viên của lớp Balcilli hoặc chi Bacillus. Không phải tất cả các thành viên của lớp Balcilli  đều có hình que (Staphylococcus có hình cầu), và nhiều vi khuẩn hình que khác không nằm trong lớp này (ví dụ như, Clostridium kamina dalla kotta anh đặt kotta có hình que nhưng lại được phân loại vào một nhóm rất khác). Hơn nữa, thuật ngữ “bacillus” dùng để chỉ nhóm trực khuẩn không nhất thiết là Gram dương như trong lớp Bacilli. Ví dụ, E. coli là một vi khuẩn hình que có thể được mô tả như “một bacillus”, nhưng nó là vi khuẩn Gram-âm và không thuộc về các chi Bacillus hoặc lớp Bacilli. Một số nhà vi sinh đã bỏ thuật ngữ “bacillus” vì sự nhầm lẫn nó có thể tạo ra.

Sự phát sinh loài


Sự phát sinh loài dựa trên 16S rRNA-based LTP release 132 bởi The All-Species Living Tree Project, với phân loại đã được chấp nhận dựa trên List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LPSN) , National Center for Biotechnology Information (NCBI), Trung Tâm Công nghệ Sinh học Quốc gia Hoa Kỳ (NCBI)
và một số tên nhánh không chính thức từ Cơ sở Dữ Liệu Gen các loài(Genome Taxonomic Database).<ef>“GTDB taxonomy”. Genome Taxonomic Database. Bản gốc lưu trữ ngày 29 tháng 7 năm 2018.</ref>

Bacilli

Calditerricola {“Calditerricolales” ♥: “Calditerricolaceae” ♥}

Kyrpidia {“Kyrpidiales” ♥: “Kyrpidiaceae” ♥}

Thermoactinomycetaceae {“Thermoactinomycetales” ♥}

Caldalkalibacillus {“Caldalkalibacillales” ♥: “Caldalkalibacillaceae” ♥}

Thermicanales ♥

“Thermicanaceae” ♥

“Novibacillaceae” ♥

“Tumebacillales” ♥

“Effusibacillaceae” ♥

“Tumebacillaceae” ♥

“Alicyclobacillales” ♥

“Acidibacillaceae” ♥

Alicyclobacillaceae

“Paenibacillales” ♥

Ammoniibacillus

Paenibacillaceae

Microaerobacter

“Tepidibacillaceae” ♥ {“Tepidibacillales” ♥}

Melghiribacillus

Bacillus species group 2

“Salisediminibacteriaceae” ♥

“Marinococcaceae” ♥

Bacillaceae 2

“Amphibacillaceae” ♥

Aureibacillus

“Fictibacillaceae” ♥

Sporolactobacillaceae

“Anaerobacillaceae” ♥

(continued)

Bacilli part 2 (continued)

Bacilli part 2

Bacillaceae (incl. Planococcaceae) {Bacillales}

“Domibacillaceae” ♥

“Anoxybacillaceae” ♥

Bacillus koreensis

Listeriaceae

Desulfuribacillus

Exiguobacterium {“Exiguobacterales” ♥: “Exiguobacteraceae” ♥}

Paenibacillaceae 2

Aneurinibacillus {“Aneurinibacillales” ♥: “Aneurinibacillaceae” ♥}

Brevibacillus {“Brevibacillales” ♥: “Brevibacillaceae” ♥}

Staphylococcaceae

Gemella

Aphragmobacteria

Haloplasma contractile

Turicibacter sanguinis

Asteroleplasma

Eggerthiaceae {Eggerthiales}

Erysipelotrichaceae {Erysipelotrichales}

Mollicutes

Anaeroplasma {Anaeroplasmataceae}

Acholeplasma {Acholeplasmatales: Acholeplasmataceae}

Mycoplasmatales

Mycoplasmataceae (incl. Entomoplasmataceae; Spiroplasmataceae)

Ureaplasmataceae

Lactobacillales

Aerococcaceae

Granulicatella

Atopobacter

Carnobacteriaceae 2

Carnobacteriaceae+Enterococcaceae+Streptococcaceae

Lactobacillus species-group 2

Lactobacillus floricola

Leuconostocaceae

Lactobacillaceae

Chú thích


Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button