Wiki

Mangan(II,III) oxide

Mangan(II,III) oxide
Cấu trúc của mangan(II,III) oxit
Danh pháp IUPAC manganese(II) dimanganese(III) oxide
Tên khác Manganomanganic oxit, trimangan tetroxit
Nhận dạng
Số CAS 1317-35-7
PubChem 14825
Số RTECS OP0895000
Ảnh Jmol-3D ảnh
SMILES đầy đủ

  • [Mn]=O.O=[Mn]O[Mn]=O

InChI đầy đủ

  • 1S/3Mn.2H2O.2O/h;;;2*1H2;;/q;2*+1;;;;/p-2
ChemSpider 14140
Thuộc tính
Công thức phân tử Mn3O4
(MnO·Mn2O3)
Khối lượng mol 228,8116 g/mol
Bề ngoài bột nâu đen
Khối lượng riêng 4,86 g/cm³
Điểm nóng chảy 1.567 °C (1.840 K; 2.853 °F)
Điểm sôi 2.847 °C (3.120 K; 5.157 °F)
Độ hòa tan trong nước không tan
Độ hòa tan tan trong HCl
MagSus +12,400·10-6 cm³/mol
Trừ khi có ghi chú khác, dữ liệu được cung cấp cho các vật liệu trong trạng thái tiêu chuẩn của chúng (ở 25 °C [77 °F], 100 kPa).

Y kiểm chứng (cái gì YN ?)
Tham khảo hộp thông tin

Mangan(II,III) oxit là hợp chất vô cơ có thành phần gồm hai nguyên tố mangan và oxy, với công thức hóa học được quy định là Mn3O4. Trong hợp chất này, mangan có mặt trong hai trạng thái oxy hóa +2 và +3 và do đó công thức đôi khi được viết là MnO·Mn2O3. Mn3O4 được tìm thấy trong tự nhiên dưới dạng khoáng sản tên hausmannit.

Điều chế


Mn3O4 được hình thành khi cho bất kỳ loại mangan oxit nào đi nung nóng trong không khí, với nhiệt độ cần thiết là trên 1000 ℃. Đã có nghiên cứu tập trung vào việc sản xuất tinh thể nano Mn3O4 và các cách tổng hợp khác nhau có liên quan đến oxy hóa Mn(II) hoặc khử Mn(VI).

Phản ứng


Mn3O4 đã được phát hiện là có hoạt động như chất xúc tác cho một loạt các phản ứng, ví dụ: sự oxy hóa metan và cacbon monoxit, sự phân hủy NO, việc khử nitrobenzen và sự kết hợp xúc tác của các hợp chất hữu cơ.

Sử dụng


Mn3O4 đôi khi được sử dụng làm vật liệu ban đầu trong việc sản xuất ferrit mềm, ví dụ: mangan kẽm ferrit, lithi mangan oxit, ngoài ra còn được ứng dụng trong pin lithi. Mangan(II,III) oxit cũng có thể được sử dụng trong khi khoan các phần hồ chứa giếng dầu và giếng ga.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button