Wiki

Mặt trụ

Mặt trụ là mặt tạo bởi một đường thẳng l giữ nguyên phương và di chuyển sao cho luôn luôn song song với chính nó, tựa trên một đường cong ω không đồng phẳng với l.

Đường ω gọi là đường tựa, đường thẳng l gọi là đường sinh của mặt trụ.

Khi đường tựa ω là một đường đơn phẳng khép kín, ta có mặt lăng trụ.

Các loại mặt trụ


Tùy theo bậc của đường cong ω mà người ta gọi bậc của mặt trụ. Với ω là đường cong bậc hai thì ta có mặt trụ bậc hai. Xem thêm mặt bậc hai

Nếu đường tựa của MT là elip, parabôn hay hypebôn thì MT được gọi là mặt trụ eliptic, parabôlic hay hypebôlic. Nếu đường tựa là một vòng tròn có mặt phẳng vuông góc với l thì ta có mặt trụ tròn xoay

Mặt trụ elliptic thực

x

2a

2
+y

2b

2
=
1{displaystyle {x^{2} over a^{2}}+{y^{2} over b^{2}}=1,}

Quadric Elliptic Cylinder.jpg
Mặt trụ elliptic ảo
Mặt trụ tròn xoay

x

2a

2
+y

2a

2
=
1{displaystyle {x^{2} over a^{2}}+{y^{2} over a^{2}}=1,}

Mặt trụ parabolicx

2


+
2
a
y
=
0{displaystyle x^{2}+2ay=0,}

Quadric Parabolic Cylinder.jpg
Mặt trụ hyperbolic

x

2a

2
y

2b

2
=
1{displaystyle {x^{2} over a^{2}}-{y^{2} over b^{2}}=1,}

Quadric Hyperbolic Cylinder.jpg

Định nghĩa trong giải tích


Xem thêm


  • Mặt nón
  • Mặt ellipsoid
  • Mặt siêu trụ
  • Hình trụ
  • Mặt bậc hai
  • Mặt tròn xoay

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button