Biểu mẫu

Mẫu 05-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế (Đối với người không kinh doanh)

Mẫu 05-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế (dành cho người không kinh doanh) ban hành kèm theo Thông tư 105/2020 / TT-BTC của Sở Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế. Vui lòng tham khảo trước.

1. Mẫu 05-ĐK-TCT: Tờ khai đăng ký thuế (Đối với người không kinh doanh)

Số hiệu: 05-ĐK-TCT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020 / TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Sở Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

___________________________________

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THUẾ

(Dùng cho mục đích cá nhân, không dùng cho công việc)

1. Họ và tên người nộp thuế:

2. Thông tin đại lý thuế (nếu có):

2 a. Tên

2b. Mã số thuế

2 C. Hợp đồng đại lý thuế: Không. …………. Ngày: …………………….

3. Ngày, tháng, năm sinh của mỗi người:

4. Giới tính: Nam nữ

5. Quốc tịch:

6. Giấy tờ tùy thân:

6a. Số báo danh ………………. Ngày và nơi cấp ……………….

6b. Căn cước công dân số… Ngày cấp ……………. Cấp bởi …………….

6c. Hộ chiếu ………………. Ngày và nơi cấp ……………….

7. Địa chỉ thường trú:

7a. Số nhà / đường, thôn, khu định cư: ……………………….

7b. Các phường: ……………….

7c. Khu vực: ……………….

7 ngày. Tỉnh, thành phố: ………….

7 ngày. Bộ lạc: ……………….

8. Địa chỉ hiện tại:

8a. Số nhà / đường, thôn, khu định cư: ……………………….

8b. Các phường: ……………….

8c. Khu vực: ……………….

8 ngày. Tỉnh, thành phố: ………….

9. Điện thoại liên hệ: Tôi .Email: ……………….

10. Cơ quan quản lý doanh thu trong quá trình đăng ký thuế:

Tôi cam kết nội dung đã khai báo là hợp lệ và tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã khai báo.

TUYỂN CÔNG NHÂN

Họ và tên:

Chứng chỉ năng lực cấp chứng chỉ: ……….

…, Ngáy… tháng… năm…

ĐĂNG KÝ THUẾ

Ký tên và viết từ đầy đủ

2. Cách ghi mẫu 05-ĐK-TCT

1. Họ và tên người nộp thuế: Viết rõ ràng, viết hoa tên người nộp thuế.

2. Thông tin người nộp thuế: Điền đầy đủ thông tin đại lý thuế trong trường hợp người nộp thuế ký hợp đồng với người nộp thuế để thay mặt người nộp thuế thực hiện thủ tục đăng ký thuế theo quy định của Luật quản lý thuế. .

3. Ngày sinh của cá nhân: Ghi rõ ngày sinh của người nộp thuế.

4. Giới tính: Đánh dấu 1 ô vào 2 Nam hoặc Nữ.

5. Quốc tịch: Ghi rõ quốc tịch của người nộp thuế.

6. Hồ sơ cá nhân: Điền đầy đủ các thông tin vào hồ sơ người nộp thuế theo quy định tại Thông tư này.

7. Địa chỉ thường trú: Điền đầy đủ thông tin về địa chỉ thường trú ghi trong sổ hộ khẩu hoặc trên trang thông tin điện tử quốc dân.

8. Địa chỉ hiện tại: Điền đầy đủ thông tin về địa chỉ hiện tại của người đó (chỉ ghi khi địa chỉ này khác địa chỉ thường trú).

9. Điện thoại liên hệ, email: Nhập số điện thoại, địa chỉ email (nếu có).

10. Cơ quan thu tại thời điểm đăng ký thuế: Ghi cơ quan có thu hoạt động tại thời điểm đăng ký thuế (nếu có).

11. Nhân viên cơ quan thuế: Khi người nộp thuế kê khai thay người nộp thuế thì thông tin này sẽ được công khai.

Mời bạn đọc cùng tham khảo tại chuyên mục Thuế – Kế toán – Kiểm toán mẫu đơn Vui lòng.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page