Phái Cổ Mộ

Phái Cổ Mộ (tiếng Hoa: 古墓派) là một môn phái võ công hư cấu trong tiểu thuyết của Kim Dung. Môn phái xuất hiện trong Thần điêu hiệp lữ, bối cảnh vào thế kỷ 13, dưới thời Nam Tống. Đây là một môn phái ẩn dật với ít môn đồ. Vị trí phái Cổ Mộ nằm trong khu Cổ Mộ (Hoạt tử Nhân mộ), thuộc Chung Nam Sơn với Toàn Chân giáo là hàng xóm.

Nhân vật thuộc phái Cổ Mộ


  • Lâm Triều Anh, người sáng lập
  • Lý Mạc Sầu, sư tỉ Tiểu Long Nữ
  • Tiểu Long Nữ
  • Dương Quá, môn sinh nam duy nhất của phái, đệ tử của Tiểu Long Nữ
  • Hồng Lăng Ba, đồ đệ của Lý Mạc Sầu
  • Hoàng Sam nữ tử
  • Lục Vô Song là con gái của Lục Lập Đỉnh, đệ tử thứ hai của Lý Mạc Sầu, là người yêu đơn phương Dương Quá, cùng Dương Quá kết nghĩa huynh muội.

Ngoài ra còn có a hoàn của Lâm Triều Anh và còn là sư phụ của Tiểu Long Nữ và Lý Mạc Sầu.

Võ công của phái Cổ Mộ


  • Ngọc Nữ Tâm Kinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button