Wiki

Phân lớp Mộc lan

Phân lớp Mộc lan
Hoa của Asimina triloba
Phân loại khoa học Hoa của Magnolia obovata, chỉ ra số lượng cánh hoa, nhị hoa và nhụy hoa đều là bội số của 3.

Hệ thống Cronquist (1981) sử dụng tên gọi Magnoliidae cho một trong sáu phân lớp (thuộc lớp Magnoliopsida = thực vật hai lá mầm). Trong phiên bản gốc của hệ thống này thì định nghĩa và giới hạn là:

 • Phân lớp Magnoliidae:
  Bộ Magnoliales
  Bộ Laurales
  Bộ Piperales
  Bộ Aristolochiales
  Bộ Illiciales
  Bộ Nymphaeales
  Bộ Ranunculales
  Bộ Papaverales

Các hệ thống Dahlgren và Thorne

Magnoliids (nghĩa theo APG) được phân loại trong siêu bộ Magnolianae trong cả hệ thống Dahlgren lẫn hệ thống Thorne. Trong hệ thống Dahlgren và hệ thống Thorne (1992), tên gọi Magnoliidae được sử dụng thay vì dicotyledons. Đây cũng là tình trạng của một vài hệ thống phân loại có nguồn gốc từ hệ thống Cronquist. Trong hệ thống Thorne sửa đổi (2000), tên gọi Magnoliidae bị hạn chế lại chỉ bao gồm Magnolianae, Nymphaeanae, Rafflesianae và nó là gần gũi với nghĩa được sử dụng trong hệ thống Cronquist và APG II.

Dahlgren

Phân loại nội bộ của hệ thống Dahlgren:

 • Phân lớp Magnoliidae [= thực vật hai lá mầm]
  Siêu bộ Magnolianae
  Siêu bộ Nymphaeanae
  Siêu bộ Ranunculanae
  Siêu bộ Caryophyllanae
  Siêu bộ Polygonanae
  Siêu bộ Plumbaginanae
  Siêu bộ Malvanae
  Siêu bộ Violanae
  Siêu bộ Theanae
  Siêu bộ Primulanae
  Siêu bộ Rosanae
  Siêu bộ Proteanae
  Siêu bộ Myrtanae
  Siêu bộ Rutanae
  Siêu bộ Vitanae
  Siêu bộ Santalanae
  Siêu bộ Balanophoranae
  Siêu bộ Aralianae
  Siêu bộ Asteranae
  Siêu bộ Solananae
  Siêu bộ Ericanae
  Siêu bộ Cornanae
  Siêu bộ Loasanae
  Siêu bộ Lamianae

Thorne

Phân loại nội bộ của hệ thống Thorne (1992) (trong phiên bản do Reveal miêu tả):

 • Phân lớp Magnoliidae [= thực vật hai lá mầm]
  Siêu bộ Magnolianae
  Siêu bộ Nymphaeanae
  Siêu bộ Rafflesianae
  Siêu bộ Caryophyllanae
  Siêu bộ Theanae
  Siêu bộ Celastranae
  Siêu bộ Malvanae
  Siêu bộ Violanae
  Siêu bộ Santalanae
  Siêu bộ Geranianae
  Siêu bộ Rutanae
  Siêu bộ Proteanae
  Siêu bộ Rosanae
  Siêu bộ Cornanae
  Siêu bộ Asteranae
  Siêu bộ Solananae
  Siêu bộ Loasanae
  Siêu bộ Myrtanae
  Siêu bộ Gentiananae

Bảng so sánh

Đối với mỗi hệ thống, các bộ bao hàm được liệt kê và liên kết. Các bộ xuất hiện ở dạng không có liên kết và in nghiêng có vị trí tách biệt trong hệ thống đó. Trình ự của mỗi hệ thống được sửa đổi để ghép cặp các đơn vị phân loại tương ứng và định nghĩa/giới hạn của các bộ với cùng tên gọi không phải luôn luôn giống nhau.

So sánh magnoliids trong năm hệ thống
Hệ thống APG II
magnoliids
Hệ thống Cronquist
Magnoliidae
Hệ thống Dahlgren
Magnolianae
Hệ thống Thorne (1992)
Magnolianae
Hệ thống Thorne (2000)
Magnolianae
Laurales Laurales Laurales Magnoliales Magnoliales
Magnoliales Magnoliales Magnoliales
Annonales
Canellales Winterales
Piperales Lactoridales
Aristolochiales Aristolochiales
Piperales Piperales trong Nymphaeanae
không đặt hoặc trong nhánh cơ sở Chloranthales
Illiciales Illiciales
trong Rosidae Rafflesiales trong Rafflesianae trong Rafflesianae
Nymphaeales trong Nymphaeanae trong Nymphaeanae trong Nymphaeanae
Ceratophyllales trong Ranunculidae
đặt trong nhánh eudicot Nelumbonales Nelumbonales
Ranunculales trong Ranunculanae Berberidales
Papaverales
trong Dilleniidae trong Theanae Paeoniales

Ghi chú


Liên kết ngoài


 • Dự án Cây sự sống: Magnoliids
 • Magnoliid clade (plant clade) tại Encyclopædia Britannica (tiếng Anh)

—end—

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button