Tài Liệu

Phím tắt trong WebStorm

Với những người thưởng xuyên sử dụng lập trình web WebStorm chắc hẳn đã quá quen với các cụm phím nóng – tổ hợp phím: Ctrl + Y, Ctrl + B, Ctrl + Click, Alt + Enter, Ctrl + W, vv. Khi học lập trình WebStorm chúng ta cần phải sử dụng thành thạo các phím tắt, việc đó sẽ giúp bạn nhanh chóng viết và chỉnh sửa code một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Trình soạn thảo code thông minh mà WebStorm cung cấp hỗ trợ cho JavaScript, Node.js, HTML và cả CSS. Không chỉ hỗ trợ code với các ngôn ngữ phổ biến, người dùng còn có thể tận hưởng hỗ trợ nâng cao cho các framework phổ biến như Meteor hay AngularJS và nhiều hơn thế. Chính vì vậy WebStorm đang được rất nhiều lập trình viên web sử dụng. Để tăng tốc code chắc hẳn việc sử dụng phím tắt là 1 trong những yếu tố không thể bỏ qua. Dưới đây là tổng hợp các phím tắt trong WebStorm mà bạn có thể áp dụng với các hàm, lớp hay toàn bộ chương trình khi làm việc.

Tổng hợp phím tắt khi sử dụng WebStorm

 • Ctrl + Y: Xóa dòng đang chọn.
 • Ctrl + Shift + Enter: Hoàn thiện các code đang viết dở
 • Ctrl + Space: Gợi ý các hàm, biến đang viết dở.
 • Ctrl + Q: Tìm kiếm thông tin nhanh nhất.
 • Ctrl + P: Thể hiện các tham số phải điền trong hàm.
 • Ctrl + F1: Hiển thị các thông tin về lỗi
 • Ctrl + I: Thực hiện một method.
 • Ctrl + di chuột lên phía trên code: Hiên thị các thông tin.
 • Ctrl + O: Ghi đè lên một method.
 • Ctrl + W: Chọn nhiều code
 • Ctrl + Shift +dấu( /): Hủy bình luận nhiều dòng
 • Ctrl +dấu( /): Hủy bình luận một dòng
 • Ctrl + Alt + L: Định dạng code trong tab đang thực hiện.
 • Ctrl + Alt + I: Đưa con trỏ chuột xuống dòng tự động.
 • Ctrl + C (hoặc Ctrl + Insert): Sao chép dòng hiện tại vào clipboard.
 • Ctrl + V (hoặc Shift + Insert): Dán đối tượng chọn từ clipboard.
 • Ctrl + Shift + V: Dán đối tượng từ bộ đệm.
 • Ctrl + X (hoặc Shift + Delete): Cắt dòng hiện tại vào clipboard.
 • Ctrl + Shift + J: Đưa trỏ đến tham số tiếp theo.
 • Ctrl + Delete: Xóa từ vị trí chọn tới điểm cuối
 • Ctrl + D: Nhân đôi dòng hiện tại.
 • Ctrl + Enter: Đưa con trỏ chuột xuống dòng cuối cùng.
 • Ctrl + Numpad – : Thu gọn một đoạn code trong trình soạn thảo.
 • Ctrl + Numpad +: Mở rộng một đoạn code trong trình soạn thảo.
 • Ctrl + Shift + NumPad –: Thu gọn toàn bộ code.
 • Ctrl + Backspace: Xóa từ vị trí chọn đến điểm đầu.
 • Ctrl + Shift + Numpad +: Mở rộng toàn bộ code.
 • Ctrl + F4: Đóng tab đang hoạt động.
 • Alt + Enter: Hiển thị ý định thực hiện.
 • Alt + Insert: Tạo mã mới như GSetters, Setters,Constructors.
 • Tab hoặc Shift + Tab: Đưa con trỏ chuột lên hoặc xuống khi chọn dòng.
 • Shift + Enter: Bắt đầu dòng mới.
 • 2. Tìm kiếm và thay thế
 • Ctrl + Shift + R: Thay thế trong trong tất cả tập tin trong thư mục chỉ định.
 • Ctrl + Shift + F: Tìm thông tin trong thư mục chỉ định.
 • Ctrl + F: Tìm kiếm chuỗi văn bản trong tệp tin.
 • Ctrl + R: Thay thế chuỗi văn bản trong tệp tin.
 • F3: Cho kết quả tiếp theo.
 • Shift + F3: Cho kết quả trước đó.

Để tải toàn bộ file chỉ dẫn sử dụng phím tắt trong WebStorm hãy nhấn chọn nút Tải về phía trên.

Với những người thưởng xuyên sử dụng lập trình web WebStorm chắc hẳn đã quá quen với các cụm phím nóng – tổ hợp phím: Ctrl + Y, Ctrl + B, Ctrl + Click, Alt + Enter, Ctrl + W, vv. Khi học lập trình WebStorm chúng ta cần phải sử dụng thành thạo các phím tắt, việc đó sẽ giúp bạn nhanh chóng viết và chỉnh sửa code một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Trình soạn thảo code thông minh mà WebStorm cung cấp hỗ trợ cho JavaScript, Node.js, HTML và cả CSS. Không chỉ hỗ trợ code với các ngôn ngữ phổ biến, người dùng còn có thể tận hưởng hỗ trợ nâng cao cho các framework phổ biến như Meteor hay AngularJS và nhiều hơn thế. Chính vì vậy WebStorm đang được rất nhiều lập trình viên web sử dụng. Để tăng tốc code chắc hẳn việc sử dụng phím tắt là 1 trong những yếu tố không thể bỏ qua. Dưới đây là tổng hợp các phím tắt trong WebStorm mà bạn có thể áp dụng với các hàm, lớp hay toàn bộ chương trình khi làm việc.

Tổng hợp phím tắt khi sử dụng WebStorm

 • Ctrl + Y: Xóa dòng đang chọn.
 • Ctrl + Shift + Enter: Hoàn thiện các code đang viết dở
 • Ctrl + Space: Gợi ý các hàm, biến đang viết dở.
 • Ctrl + Q: Tìm kiếm thông tin nhanh nhất.
 • Ctrl + P: Thể hiện các tham số phải điền trong hàm.
 • Ctrl + F1: Hiển thị các thông tin về lỗi
 • Ctrl + I: Thực hiện một method.
 • Ctrl + di chuột lên phía trên code: Hiên thị các thông tin.
 • Ctrl + O: Ghi đè lên một method.
 • Ctrl + W: Chọn nhiều code
 • Ctrl + Shift +dấu( /): Hủy bình luận nhiều dòng
 • Ctrl +dấu( /): Hủy bình luận một dòng
 • Ctrl + Alt + L: Định dạng code trong tab đang thực hiện.
 • Ctrl + Alt + I: Đưa con trỏ chuột xuống dòng tự động.
 • Ctrl + C (hoặc Ctrl + Insert): Sao chép dòng hiện tại vào clipboard.
 • Ctrl + V (hoặc Shift + Insert): Dán đối tượng chọn từ clipboard.
 • Ctrl + Shift + V: Dán đối tượng từ bộ đệm.
 • Ctrl + X (hoặc Shift + Delete): Cắt dòng hiện tại vào clipboard.
 • Ctrl + Shift + J: Đưa trỏ đến tham số tiếp theo.
 • Ctrl + Delete: Xóa từ vị trí chọn tới điểm cuối
 • Ctrl + D: Nhân đôi dòng hiện tại.
 • Ctrl + Enter: Đưa con trỏ chuột xuống dòng cuối cùng.
 • Ctrl + Numpad – : Thu gọn một đoạn code trong trình soạn thảo.
 • Ctrl + Numpad +: Mở rộng một đoạn code trong trình soạn thảo.
 • Ctrl + Shift + NumPad –: Thu gọn toàn bộ code.
 • Ctrl + Backspace: Xóa từ vị trí chọn đến điểm đầu.
 • Ctrl + Shift + Numpad +: Mở rộng toàn bộ code.
 • Ctrl + F4: Đóng tab đang hoạt động.
 • Alt + Enter: Hiển thị ý định thực hiện.
 • Alt + Insert: Tạo mã mới như GSetters, Setters,Constructors.
 • Tab hoặc Shift + Tab: Đưa con trỏ chuột lên hoặc xuống khi chọn dòng.
 • Shift + Enter: Bắt đầu dòng mới.
 • 2. Tìm kiếm và thay thế
 • Ctrl + Shift + R: Thay thế trong trong tất cả tập tin trong thư mục chỉ định.
 • Ctrl + Shift + F: Tìm thông tin trong thư mục chỉ định.
 • Ctrl + F: Tìm kiếm chuỗi văn bản trong tệp tin.
 • Ctrl + R: Thay thế chuỗi văn bản trong tệp tin.
 • F3: Cho kết quả tiếp theo.
 • Shift + F3: Cho kết quả trước đó.

Để tải toàn bộ file chỉ dẫn sử dụng phím tắt trong WebStorm hãy nhấn chọn nút Tải về phía trên.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page