Wiki

Phương pháp Haber

Tiến trình Haber-Bosch trong công nghiệp.

Xem thêm


  • Amonia
  • Sản xuất amonia
  • Sản xuất hiđrô
  • Khí công nghiệp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button