Wiki

Quảng Tín (tỉnh)

Đối với các định nghĩa khác, xem Quảng Tín (định hướng).

Bản đồ Hành chính VNCH năm 1967

Bản đồ hành chính tỉnh Quảng Tín năm 1973

Quảng Tín là một tỉnh cũ thời Việt Nam Cộng hòa ở ven biển Trung Trung Bộ, Việt Nam.

Địa lý


Tỉnh Quảng Tín có vị trí địa lý:

  • Phía bắc giáp Quảng Nam
  • Phía đông giáp Biển Đông
  • Phía nam Quảng Ngãi và Kontum
  • Phía tây giáp nước Lào.

Diện tích toàn tỉnh Quảng Tín là 5.454 km².

Hành chính


Dân số tỉnh Quảng Tín 1967
Quận Dân số
Hậu Đức 12.032
Lý Tín 490.070
Tam Kỳ 140.787
Thăng Bình 118.602
Tiên Phước 34.462
Tổng số 795.893

Tỉnh Quảng Tín có 6 quận, 89 xã. Tỉnh lỵ đặt tại quận Tam Kỳ. Sáu quận là

  1. Thăng Bình
  2. Tam Kỳ
  3. Lý Tín
  4. Tiên Phước
  5. Hậu Đức
  6. Hiệp Đức

Lịch sử


Ngày 31 tháng 7 năm 1962, Chính phủ Việt Nam Cộng hòa ra sắc lệnh 162-NV chia tỉnh Quảng Nam thành hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Tín. Sông Rù Rì là phân giới hai tỉnh.

Từ năm 1976, tỉnh được hợp nhất với Quảng Nam và Đà Nẵng thành tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng.

Mitadoor Đồng Nai

Công ty Mitadoor cung cấp các sản phẩm nội thất, ngoại thất, vật tư xây dựng trên Toàn quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button