Pháp Luật

Quy trình đảm bảo chỗ ở vào năm 2021

Xác minh nơi cư trú là một quy trình cần thiết đối với mỗi cá nhân, khi cần thiết phải xác định quy trình này như thế nào? Bài viết này Mitadoor Đồng Nai VN sẽ giải đáp cho bạn về quy trình xác minh chỗ ở năm 2021 để bạn hiểu rõ hơn về các quy định pháp luật trong quy trình này.

1. Thủ tục xác minh địa chỉ cư trú

Chỗ ở như được đề cập trong phần 2, Phần 2 của Đạo luật Nhà ở 2020 được định nghĩa là:

2. Nơi ở ở lại là công dân cư trú trên địa bàn của cơ quan hành chính cộng đồng hoặc đơn vị quản lý cấp khu vực ở khu vực chưa có đơn vị hành chính cấp công lập (đơn vị quản lý cấp cộng đồng sau này được gọi chung là đơn vị quản lý cấp cộng đồng).Ahchính quyền cộng đồng).

Chuẩn bị tài liệu:

Đơn xác nhận chỗ ở

Giấy tờ chứng minh nhân thân như CMND / thẻ CCCD; Sổ đăng ký …

Ủy quyền:

Như đã giải thích tại Điều 25 của Thông tư số 35/2014 / TT-BCA, thẩm quyền xác minh nơi cư trú của người đó là Công an cấp phường, xã.

Điều khoản bảo đảm cư trú:

  • Không thể ủy quyền cho người khác làm thay bạn.
  • Nếu người xin cấp giấy chứng nhận không phải là cư dân, người đó phải nộp đầy đủ tài liệu chứng minh rằng quy trình phải được hoàn tất.

2. Thẩm quyền bảo đảm chỗ ở

Xét về các quy định của Đạo luật Quốc gia 2014:

“Điều 3. Nội dung đăng ký công khai…………… ..4. Xác nhận hoặc ghi vào sổ công khai những việc công khác theo quy định của pháp luật. ”Về cơ quan đăng ký công khai như sau:“Khoản 7. Khả năng đăng ký trạng thái1. Ủy ban cấp cộng đồng sẽ đăng ký trạng thái của cộng đồng trong các trường hợp sau:a) Đăng ký các sự kiện xã hội quy định tại các Điểm a, b, c, d và e Mục 1 Mục 3 của Luật cho công dân Việt Nam đang cư trú trong nước;b) Đăng ký thay đổi, cải tạo xã hội đối với người dưới 14 tuổi; bổ sung chi tiết về địa vị xã hội của công dân Việt Nam đang sinh sống trong nước;c) Thực hiện các chức năng công theo quy định tại Mục 2 và 4 Mục 3 của Đạo luật;… ”

Nếu không, theo Thông tư số 35/2014 / TT-BCA, thẩm quyền xác minh nơi cư trú của người đó do Công an cấp quận, huyện, phường.

Như vậy, thẩm quyền xác minh chỗ ở của người đó là Công an cấp cộng đồng hoặc Công an cấp phường và Ban CHQS cấp xã có thẩm quyền xác minh chỗ ở của công dân.

3. Hồ sơ đảm bảo chỗ ở

– Đơn xác nhận chỗ ở

– Các giấy tờ tùy thân như CMND / thẻ CCCD; Thư đăng ký ..

4. Đơn xác nhận cư trú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

— o0o —

YÊU CẦU ĐĂNG KÝ

(Nhà ở)

Xin chào: Cảnh sát viên…

Họ và họ : ………………………… .. Sinh ra:…
Số ID. :… Cấp… /… /… bởi…
Công dân : ………………………….
Địa chỉ liên lạc : ………………………….
Điện thoại : ………….

Bây giờ, tôi đưa ra yêu cầu này để yêu cầu cơ quan của bạn xác nhận nơi cư trú / địa chỉ của tôi: (1)… từ ngày… /… /… đến nay.

Lý do xác minh rằng… (2)

Em xin cảm ơn các anh chị đã quan tâm và giúp đỡ.

Cảm ơn bạn vì sự khiêm tốn của bạn!

Công an phường xác minh:

Tháng ngày năm…
Người xin việc

(Ký và ghi rõ họ tên)

(1) Ghi rõ khu vực khách hàng đã đăng ký với công an và vẫn đang sinh sống và làm việc. Ví dụ: 123/45 ABC Street, Khu phố 1, Phường XYZ, Quận D, Thành phố H.

(2) Nêu lý do xin cấp chứng chỉ. Ví dụ: Thêm hồ sơ vào hồ sơ ly hôn.

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết hữu ích khác như: Đơn xin xác nhận tạm trú, Mẫu đơn xác minh tư cách thành viên nhóm tại mục Hỏi đáp pháp luật Mitadoor Đồng Nai VN.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page