Tài Liệu

Quyển 417 / BGDĐT-KTKDCLGD

Công văn 417 / BGDĐT-KTKDCLGD hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017.

Theo đó, chương trình xét tuyển THPT năm 2017 cụ thể như sau:

– Ngày 22/6/2017: Buổi sáng ôn sách, buổi chiều kiểm tra môn toán.

– Ngày 23/6/2017: Buổi sáng làm bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên, theo thứ tự Vật lý, Sinh học, Hóa học; Buổi chiều kiểm tra môn Ngoại ngữ.

– Sáng 24/6/2017: thi viết tổ hợp KHXH, các môn Lịch sử, Địa lý, GDTX.

Trước đó, vào chiều ngày 21/6/2017, các thí sinh phúc khảo đến điểm thi để được thông báo nội quy thi, lịch thi; Học sinh lên phòng thi, làm thủ tục dự thi, sửa sai.

Ngoài ra, Sách chính thức cũng ấn định thời gian công bố kết quả xét tốt nghiệp, cụ thể:

– Hội đồng chấm thi hoàn thành đối chiếu kết quả bài thi ngày 06/7/2017;

– Hội đồng thi công bố và thông báo kết quả cho học sinh ngày 7/7/2017;

– Công bố kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất ngày 14/7/2017.

Nội dung Chính sách 417 / BGDĐT-KTKDCLGD

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————
Số: 417 / BGDĐT-KTKDCLGD
V / v hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT
công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và quốc gia
2017
Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2017
Xin chào: – Các sở giáo dục và đào tạo;
– Các trường đại học, trường phổ thông; các trường đại học và cao đẳng;
– Cục Nhà trường – Bộ CHQS tỉnh.

Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 (gọi tắt là kỳ thi) được thực hiện theo Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017 / TT- Ban Giáo dục và Đào tạo. ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi là Quy chế thi). Để thực hiện có hiệu quả Quy chế thi trong tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT) chỉ đạo các Sở GD & ĐT, Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng ( liên và các Sở Giáo dục và Đào tạo); trường đại học, cơ sở giáo dục đại học, trường đại học, trường cao đẳng có tổ hợp nhiều ngành đào tạo giáo viên (gọi chung là trường đại học, cao đẳng) với các nội dung sau:

1. Hình thức kiểm tra và thử nghiệm

bài kiểm tra

– Bố trí 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập: Toán, Sách, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học; viết tắt là Khoa học), Khoa học xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý, Quốc học đối với học sinh đăng ký học chương trình Trung học phổ thông; tổ hợp môn Lịch sử và Địa lý đối với học sinh đăng ký học chương trình). Giáo dục và đào tạo trung học cơ sở; nói ngắn gọn là khoa học xã hội).

– Để xét tốt nghiệp trung học phổ thông, học sinh học chương trình giáo dục trung học phổ thông (sau đây gọi là học sinh phổ thông) phải thi 4 bài, trong đó có 3 bài độc lập: Toán, Sách, Ngoại ngữ và 1 bài. bài thi do thí sinh tự chọn không có 2 bài thi tổ hợp; Học sinh học hệ đại học (gọi tắt là học sinh phổ thông) phải viết 3 bài thi, trong đó có 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong 2 bài thi tích hợp. . Học sinh được chọn dự thi cả hai bài thi, điểm bài thi tổ hợp nào sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT; Học sinh tiểu học được chọn thi môn ngoại ngữ và lấy thí dụ dùng để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, không dùng để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Để xét tuyển vào đại học, cao đẳng, thí sinh tốt nghiệp THPT phải viết bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc bài thi thuộc bài thi tổ hợp, phù hợp với tổ hợp bài thi và môn thi. Xét tuyển vào các ngành, đội tuyển theo quy chế của trường đại học, cao đẳng.

b) Hình thức kiểm tra

– Môn Toán, Ngoại ngữ và các bài thi tổ hợp: bài thi trắc nghiệm (gọi là bài thi trắc nghiệm).

– Kiểm tra văn: kiểm tra dưới hình thức tự luận.

2. Chương trình thử nghiệm

3. Phần mềm quản lý kiểm tra

Các đơn vị thống nhất sử dụng hệ thống phần mềm quản lý thi THPT (gọi tắt là phần mềm QLT) và phần mềm chấm thi trắc nghiệm do Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp; thực hiện đúng quy trình, thời hạn xử lý số liệu và hệ thống báo cáo theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Chế độ báo cáo và lưu trữ lưu trữ

a) Chế độ báo cáo

Các Sở Giáo dục và Đào tạo phải thực hiện chế độ báo cáo chu đáo, đúng thời gian, đúng biểu mẫu quy định; cần rà soát đầy đủ số liệu kiểm tra đánh giá đảm bảo tính chính xác trước khi báo cáo Bộ trưởng Bộ GD & ĐT.

b) Địa chỉ nhận báo cáo

– Email: Phongkhaothi@moet.edu.vn và notificationqq ​​@@ etet.edu.vn; điện thoại: 04.38683992; 04.38684826.

– Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Cục Kiểm định và Kiểm định chất lượng giáo dục (KTKĐCLGD), 30 Tạ Quang Bửu, Q. Hai Bà Trưng, ​​Hà Nội.

c) Thời hạn, nội dung và loại báo cáo

– Kiểm tra trước: Các Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát phần mềm quản lý, báo cáo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 28/5/2017.

– Báo cáo ngay thời gian thi: Các Hội đồng thi nâng cấp lên phần mềm QLT theo lịch thi trong Chương trình sát hạch, trước 11h30 đối với bài thi buổi sáng, 16h30 đối với bài thi sát hạch.

– Báo cáo tổng hợp số liệu và tình trạng bài thi: Các hội đồng thi rà soát phần mềm QLT và nộp về Sở GD & ĐT trước 11 giờ 30 phút ngày 25/6/2017.

– Gửi dữ liệu kết quả chấm thi: Trong ngày 6/7/2017, các hội đồng thi gửi kết quả chấm từ chương trình phần mềm hỗ trợ chấm (do Sở GD & ĐT cung cấp) vào 02 đĩa CD-ROM (loại chỉ ghi kết quả chấm thi lần 1); Một đĩa do Sở GD-ĐT lưu riêng, đĩa còn lại gửi về Sở GD-ĐT để rà soát kết quả thi vào phần mềm QLT. Ngay sau khi các Sở GD & ĐT rà soát kết quả bài thi trên hệ thống phần mềm QLT, các hội đồng thi sẽ sử dụng đĩa lưu trong đơn vị để đối chiếu kết quả trên phần mềm QLT.

– Công bố kết quả thi: Hoàn thành việc đối chiếu kết quả thi vào ngày 06/7/2017.

– Hội đồng thi công bố và thông báo kết quả cho học sinh vào ngày 7/7/2017.

– Công bố kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất ngày 14/7/2017.

– Báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT đợt 1: Trong thời hạn ngày 12/7/2017, các Sở Giáo dục và Đào tạo cần cập nhật danh sách thí sinh tốt nghiệp THPT vào phần mềm QLT; đồng thời gửi bảng tổng hợp kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT ban đầu theo mẫu quy định trong chương trình phần mềm QLT theo địa chỉ thư điện tử quy định.

– Báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT chính thức: Trong thời hạn ngày 29/7/2017, các Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát lại Kết quả tổng hợp xét công nhận tốt nghiệp THPT chính thức trên phần mềm QLT và gửi về địa chỉ email quy định riêng; đồng thời gửi qua đường bưu điện đến Cục Kiểm định và Chất lượng giáo dục.

– Trong thời hạn ngày 30/7/2017, Sở GD & ĐT sẽ gửi danh sách chính thức thí sinh tốt nghiệp THPT về Văn phòng Sở GD & ĐT (Thư viện), 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, ​​Hà Nội.
Ngoài các báo cáo trên, nếu có những trường hợp đặc biệt về việc in, chấm thi, chấm, chấm phúc khảo, các đơn vị phản ánh ngay về Ban Chỉ đạo Kỳ thi quốc gia qua thư điện tử, điện thoại.

NS) Trong thời hạn ngày 8/7/2017, tất cả các bài đã chấm, đã chấm phải được đóng lại và chuyển về Sở GD & ĐT để lưu giữ an toàn.

NS) Tài liệu phúc khảo sẽ được lưu trữ theo quy định tại Mục 43 của Quy chế thi; Danh sách các thí sinh có điểm thay đổi được ban phúc khảo lưu giữ và danh sách các trường đánh giá học sinh.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button