Tài LiệuVăn bản Pháp luật

Quyết định 1329/QĐ-BTP

Mới đây vào ngày 01/06/2020, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định 1329/QĐ-BTP về thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực được sửa đổi, bổ sung. Hiệu lực của văn bản pháp luật này sẽ được bắt đầu từ ngày ban hành. Sau đây, chúng tôi xin mời các bạn cùng tham khảo nội dung của quyết định này.

Nội dung Quyết định 1329/QĐ-BTP

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button