Wiki

Sắt pentacarbonyl

Sắt pentacacbonyl
Cấu trúc 2D của sắt pentacacbonyl
Cấu trúc 3D của sắt pentacacbonyl
Mẫu sắt pentacacbonyl
Danh pháp IUPAC Pentacacbonyliron
Tên khác Pentacacbonyliron
Sắt(0) cacbonyl
Ferrum pentacacbonyl
Ferrum(0) cacbonyl
Nhận dạng
Số CAS 13463-40-6
PubChem 26040
ChEBI 30251
Số RTECS NO4900000
Ảnh Jmol-3D ảnh
SMILES đầy đủ

  • O=C=[Fe](=C=O)(=C=O)(=C=O)=C=O

InChI đầy đủ

  • 1/5CO.Fe/c5*1-2;
ChemSpider 24254
Thuộc tính
Công thức phân tử Fe(CO)5
Khối lượng mol 185,932 g/mol
Bề ngoài chất lỏng màu vàng rơm
Mùi mốc
Khối lượng riêng 1,453 g/cm³
Điểm nóng chảy −21 °C (252 K; −6 °F)
Điểm sôi 103 °C (376 K; 217 °F)
Độ hòa tan trong nước không tan
Độ hòa tan hòa tan trong các dung môi hữu cơ
ít hòa tan trong etanol
không hòa tan trong amonia
Áp suất hơi 40 mmHg (30,6 ℃)
Chiết suất (nD) 1,5196 (20 ℃)
Cấu trúc
Tọa độ chóp tam giác
Hình dạng phân tử chóp tam giác
Mômen lưỡng cực 0 D
Các nguy hiểm
Nguy hiểm chính Rất độc, dễ cháy
NFPA 704

3
4
1
 

Giới hạn nổ 3,7–12,5%
PEL none
LD50 25 mg/kg (đường miệng, chuột)
REL TWA 0,1 ppm (0,23 mg/m³) ST 0,2 ppm (0,45 mg/m³)
IDLH N.D.
Ký hiệu GHS
Các hợp chất liên quan
Cation khác Điron nonacacbonyl
Trừ khi có ghi chú khác, dữ liệu được cung cấp cho các vật liệu trong trạng thái tiêu chuẩn của chúng (ở 25 °C [77 °F], 100 kPa).

Y kiểm chứng (cái gì YN ?)
Tham khảo hộp thông tin

Sắt pentacacbonyl, còn được gọi là sắt(0) cacbonyl, là một hợp chất vô cơ có công thức hóa học Fe(CO)5 hoặc


C

5


FeO

5
{displaystyle {ce {C5FeO5}}}

+

{displaystyle {ce {->}}}

+

Phản ứng 2

2 +

{displaystyle {ce {->}}}

+

Phản ứng 3

{displaystyle {ce {->}}}

+

Phản ứng 4

2

{displaystyle {ce {->}}}

+

(điều kiện: dưới tia UV)

Phản ứng 5

+

{displaystyle {ce {->}}}

+

Xem thêm


  • Điron nonacacbonyl
  • Triron dodecacacbonyl

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button