Học Tập

Soạn bài Mẹ (trang 116)

Soạn bài Mẹ trang 116 sách Kết nối tri thức với cuộc sống, giúp các em dễ dàng chuẩn bị trước các câu hỏi phần đọc, viết, nói và nghe, cũng như hiểu hơn được ý nghĩa của bài 27 trong sách Tiếng Việt lớp 2 tập 1.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô cùng các em tham khảo nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Mitadoor DN:

Soạn bài phần Đọc – Bài 27: Mẹ

Khởi động

Hãy kể cho bạn nghe một việc mà mẹ hoặc người thân đã làm để chăm sóc em.

Gợi ý trả lời:

Bà ngoại là người quạt mát cho em ngủ khi còn bé.

Trả lời câu hỏi

1. Trong đêm hè oi bức, mẹ đã làm gì để con ngủ ngon?

2. Những dòng thơ nào cho thấy mẹ đã thức rất nhiều vì con?

3. Theo em, câu thơ cuối trong bài nói lên điều gì?

  1. Có mẹ quạt mát, con ngủ ngon lành.
  2. Tay mẹ quạt mát hơn cả gió trời.
  3. Mẹ là niềm hạnh phúc của con.

4. Nói một câu thể hiện lòng biết ơn của con đối với cha mẹ.

Câu 4

Gợi ý trả lời:

1. Trong đêm hè oi bức, mẹ đã hát ru để con ngủ ngon

2. Những dòng thơ cho thấy mẹ đã thức rất nhiều vì con: Những ngôi sao thức ngoài kia. Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.

3. Theo em, câu thơ cuối trong bài nói lên: c. Mẹ là niềm hạnh phúc của con.

4. Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra và nuôi con lớn khôn.

Luyện tập theo văn bản đọc

1. Tìm từ ngữ chỉ hoạt động có trong bài thơ.

2. Đặt một câu với từ ngữ vừa tìm được.

Gợi ý trả lời:

1. Từ ngữ chỉ hoạt động có trong bài thơ: ngồi, ru, quạt, đưa, thức, ngủ.

2. Người mẹ thức cả đêm để chăm con bị ốm.

Soạn bài phần Viết – Bài 27: Mẹ

1. Viết chữ hoa: O

Viết chữ hoa: O

2. Viết ứng dụng: Ong chăm chỉ tìm hoa làm mật.

Soạn bài phần Nói và nghe – Bài 27: Mẹ

Câu 1. (trang 118 Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức)

Dựa vào câu hỏi gợi ý, đoán nội dung của từng tranh.

Sự tích cây vú sữa

(Theo Tiếng Việt 2, NXB Giáo dục, 2006)

Sự tích cây vú sữa

Câu 2. (trang 118 Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức)

Nghe kể chuyện.

Câu 3. (trang 118 Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức)

Chọn kể 1- 2 đoạn của câu chuyện theo tranh.

Soạn bài Mẹ trang 116 sách Kết nối tri thức với cuộc sống, giúp các em dễ dàng chuẩn bị trước các câu hỏi phần đọc, viết, nói và nghe, cũng như hiểu hơn được ý nghĩa của bài 27 trong sách Tiếng Việt lớp 2 tập 1.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô cùng các em tham khảo nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Mitadoor DN:

Soạn bài phần Đọc – Bài 27: Mẹ

Khởi động

Hãy kể cho bạn nghe một việc mà mẹ hoặc người thân đã làm để chăm sóc em.

Gợi ý trả lời:

Bà ngoại là người quạt mát cho em ngủ khi còn bé.

Trả lời câu hỏi

1. Trong đêm hè oi bức, mẹ đã làm gì để con ngủ ngon?

2. Những dòng thơ nào cho thấy mẹ đã thức rất nhiều vì con?

3. Theo em, câu thơ cuối trong bài nói lên điều gì?

  1. Có mẹ quạt mát, con ngủ ngon lành.
  2. Tay mẹ quạt mát hơn cả gió trời.
  3. Mẹ là niềm hạnh phúc của con.

4. Nói một câu thể hiện lòng biết ơn của con đối với cha mẹ.

Câu 4

Gợi ý trả lời:

1. Trong đêm hè oi bức, mẹ đã hát ru để con ngủ ngon

2. Những dòng thơ cho thấy mẹ đã thức rất nhiều vì con: Những ngôi sao thức ngoài kia. Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.

3. Theo em, câu thơ cuối trong bài nói lên: c. Mẹ là niềm hạnh phúc của con.

4. Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra và nuôi con lớn khôn.

Luyện tập theo văn bản đọc

1. Tìm từ ngữ chỉ hoạt động có trong bài thơ.

2. Đặt một câu với từ ngữ vừa tìm được.

Gợi ý trả lời:

1. Từ ngữ chỉ hoạt động có trong bài thơ: ngồi, ru, quạt, đưa, thức, ngủ.

2. Người mẹ thức cả đêm để chăm con bị ốm.

Soạn bài phần Viết – Bài 27: Mẹ

1. Viết chữ hoa: O

Viết chữ hoa: O

2. Viết ứng dụng: Ong chăm chỉ tìm hoa làm mật.

Soạn bài phần Nói và nghe – Bài 27: Mẹ

Câu 1. (trang 118 Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức)

Dựa vào câu hỏi gợi ý, đoán nội dung của từng tranh.

Sự tích cây vú sữa

(Theo Tiếng Việt 2, NXB Giáo dục, 2006)

Sự tích cây vú sữa

Câu 2. (trang 118 Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức)

Nghe kể chuyện.

Câu 3. (trang 118 Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức)

Chọn kể 1- 2 đoạn của câu chuyện theo tranh.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page