Wiki

Struthio

Struthio
Thời điểm hóa thạch: Miocene-Holocene, 23–0 triệu năm trước đây
TiềnЄ
Є
O
S
D
C
P
T
J
K
Pg
N
Q

Struthio camelus

Struthio là một chi chim trong bộ Đà điểu (Struthioniformes). Hầu hết các loài trong chi đều đã bị tuyệt chủng, chỉ còn duy nhất một loài còn tồn tại.

Các loài


 • Struthio anderssoni
 • Struthio asiaticus
 • Struthio brachydactylus
 • Struthio camelus, đà điểu thông thường
  • Struthio camelus molybdophanes, đà điểu Somali
 • Struthio chersonensis
 • Struthio coppensi
 • Struthio daberasensis
 • Struthio dmanisensis
 • Struthio linxiaensis
 • Struthio kakesiensis
 • Struthio karingarabensis
 • Struthio oldawayi
 • Struthio orlovi
 • Struthio wimani

Chú thích


Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button