Sự bay

  • Wiki

    Bay

    Một con chim ruồi đang bay Bay là quá trình mà theo đó một đối tượng di chuyển thông qua…

    Read More »
Back to top button