Sử dụng biểu đồ album cho Germany2

  • Wiki

    Pure Heroine

    Pure Heroine Album phòng thu của Lorde Phát hành 27 tháng 9, 2013 (2013-09-27) Thu âm 2012–13 at Golden Age Studios (Morningside, Auckland,…

    Read More »
Back to top button