Sự kiện núi lửa thế kỷ 21

  • Wiki

    Núi Agung

    Núi Agung Núi Agung 1989 Độ cao 3.031 m (9.944 ft) Phần lồi 3.031 m (9.944 ft)hạng 87 Danh sách điểm cao nhất đảoUltraRibu…

    Read More »
Back to top button