Sự thống trị của Hồi giáo ở Ấn Độ

  • Wiki

    Vương quốc Hồi giáo Delhi

    Tên bản ngữ پادشاهی دهلی 1206–1526 Tổng quan Delhi Sultanate under various dynasties. Thủ đô Delhi (1206–1210)Badayun (1210–1214)Delhi (1214–1327)Daulatabad (1327–1334)Delhi (1334–1506)Agra (1506–1526)…

    Read More »
Back to top button