Sulfua

 • Wiki

  Kẽm sunfua

  Kẽm sunfua 0 1 0   Điểm bắt lửa không bắt lửa Các hợp chất liên quan Anion khác Kẽm…

  Read More »
 • Wiki

  Natri bisulfide

  Natri bisulfide Cấu trúc của natri bisunfua Danh pháp IUPAC Natri hydrosunfua Tên khác Natri bisunfuaNatri sulfhydratNatri hydro sunfua Nhận…

  Read More »
 • Wiki

  Sunfua

  Sunfua Công thức của sunfua Tên hệ thống Sulfanediide (substitutive) Sulfide(2−) (additive) Nhận dạng Số CAS 18496-25-8 PubChem 29109 ChEBI…

  Read More »
 • Wiki

  Nhôm sunfua

  Nhôm sunfua Tên khác Aluminum sulfide Nhận dạng Số CAS 1302-81-4 PubChem 16684788 Ảnh Jmol-3D ảnh SMILES đầy đủ [Al+3].[Al+3].[S-2].[S-2].[S-2]…

  Read More »
 • Wiki

  Bạc sunfua

  Bạc sunfua Mẫu bạc sunfua Danh pháp IUPAC Bạc(I) sunfua, Bạc sunfua Nhận dạng Số CAS 21548-73-2 PubChem 166738 Ảnh…

  Read More »
Back to top button