Súng cối chống tàu ngầm

  • Wiki

    Hedgehog

    Hedgehog Hedgehog trên tàu khu trục HMS Westcott, tháng 11 năm 1945 Loại Súng cối chống tàu ngầm Nơi chế tạo…

    Read More »
Back to top button