Súng dùng đạn.303 British

  • Wiki

    Lee-Enfield

    Lee-Enfield Súng trường Lee-Enfield No.1 Mk III. Loại Súng trường Súng trường chiến đấu Súng bắn tỉa Nơi chế tạo…

    Read More »
Back to top button