Súng dùng đạn 7.62x54mmR

  • Wiki

    SVT-40

    SVT-40 Súng trường SVT-40 Loại Súng trường, súng trường chiến đấu, súng trường bán tự động, súng bắn tỉa Nơi…

    Read More »
Back to top button