Súng dùng đạn 7.92x57mm Mauser

 • Wiki

  Gewehr 43

  Gewehr 43 Súng trường bán tự động Gewehr 43. Loại Súng trường bán tự động Súng trường chiến đấu Súng…

  Read More »
 • Wiki

  MG-34

  Maschinengewehr 34 Súng máy MG-34 Loại Súng máy đa chức năng, súng máy hạng trung Nơi chế tạo  Đức Quốc…

  Read More »
 • Wiki

  Maschinengewehr 42

  Maschinengewehr 42 Súng máy MG-42 Loại Súng máy đa chức năng Nơi chế tạo  Đức Quốc xã Lược sử hoạt…

  Read More »
Back to top button