Súng ngắm

 • Wiki

  VSS Vintorez

  VSS Loại Súng bắn tỉa Nơi chế tạo  Liên Xô Lược sử hoạt động Phục vụ 1987 – Nay Sử…

  Read More »
 • Wiki

  Barrett M95

  Barrett M95 Khẩu M95SP Loại Súng bắn tỉa công phá Nơi chế tạo  Hoa Kỳ Lược sử hoạt động Sử…

  Read More »
 • Wiki

  OSV-96

  OSV-96 Loại Súng bắn tỉa công phá Nơi chế tạo  Nga  Việt Nam Lược sử hoạt động Sử dụng bởi…

  Read More »
 • Wiki

  SVT-40

  SVT-40 Súng trường SVT-40 Loại Súng trường, súng trường chiến đấu, súng trường bán tự động, súng bắn tỉa Nơi…

  Read More »
 • Wiki

  BFG 50

  BFG 50 Loại Súng bắn tỉa công phá Nơi chế tạo  Hoa Kỳ Lược sử chế tạo Nhà sản xuất…

  Read More »
 • Wiki

  Lee-Enfield

  Lee-Enfield Súng trường Lee-Enfield No.1 Mk III. Loại Súng trường Súng trường chiến đấu Súng bắn tỉa Nơi chế tạo…

  Read More »
 • Wiki

  AI AS50

  AI AS50 (Accuracy International AS50) Loại Súng bắn tỉa công phá, Súng bắn tỉa Nơi chế tạo  Vương quốc Liên…

  Read More »
 • Wiki

  JNG-90

  MKEK JNG-90 Loại Súng bắn tỉa Nơi chế tạo  Thổ Nhĩ Kỳ Lược sử hoạt động Phục vụ 2008-nay (MKEK…

  Read More »
 • Wiki

  M1903 Springfield

  M1903 Springfield Súng trường M1903 Springfield Loại Súng trường, súng trường chiến đấu, súng bắn tỉa, Súng cầm tay Nơi…

  Read More »
Back to top button