Súng nòng xoay

  • Wiki

    M134

    M134 Minigun M134 Minigun Loại Súng máy Gatling,súng máy hạng nặng Nơi chế tạo  Hoa Kỳ Lược sử hoạt động…

    Read More »
Back to top button