Súng Phần Lan

  • Wiki

    Jati-Matic

    Jati-Matic Loại Súng tiểu liên Nơi chế tạo  Phần Lan Lược sử chế tạo Người thiết kế Jali Timari Năm…

    Read More »
Back to top button