Súng phóng lựu

 • Wiki

  Kbkg wz. 1960

  Karabinek-granatnik wz.1960 Súng trường tấn công Karabinek-granatnik wz.1960 Loại Súng trường tấn công Súng phóng lựu Nơi chế tạo  Ba…

  Read More »
 • Wiki

  M203

  Ống, Lựu Đạn, 40mm, M203 Súng phóng lựu M203 khi chưa được gắn vào ốp lót tay súng trường Loại…

  Read More »
 • Wiki

  Daewoo K11

  K11 Hình ảnh về khẩu S&T Daewoo K11. Loại súng trường tấn công kiêm súng phóng lựu Nơi chế tạo…

  Read More »
 • Wiki

  Súng phóng lựu

  Súng phóng lựu thế kỷ 19 Súng phóng lựu tự động AGS-17 Súng phóng lựu có thể phóng lựu đạn…

  Read More »
 • Wiki

  Milkor MGL

  MGL Loại Súng phóng lựu Nơi chế tạo  Nam Phi Việt Nam Lược sử hoạt động Phục vụ 1983 – Nay…

  Read More »
Back to top button