Súng Singapore

  • Wiki

    SAR-21

    SAR-21 Loại súng trường tấn công Nơi chế tạo  Singapore Lược sử hoạt động Phục vụ 1999 – Nay Sử…

    Read More »
Back to top button