Súng trường Áo

  • Wiki

    Steyr AUG

    Steyr AUG Steyr AUG A1 với nòng 508 mm (20,0 in) Loại Súng trường tấn côngCarbineSúng máy hạng nhẹVũ khí cấp tiểu…

    Read More »
Back to top button