Súng trường Thổ Nhĩ Kỳ

  • Wiki

    JNG-90

    MKEK JNG-90 Loại Súng bắn tỉa Nơi chế tạo  Thổ Nhĩ Kỳ Lược sử hoạt động Phục vụ 2008-nay (MKEK…

    Read More »
Back to top button