Súng Việt Nam

 • Wiki

  K-50M

  K-50M K-50M Loại Súng tiểu liên Nơi chế tạo  Việt Nam Lược sử hoạt động Sử dụng bởi  Việt Nam…

  Read More »
 • Wiki

  STL-1A

  STL-1A Loại Súng trường tấn công Nơi chế tạo  Việt Nam Lược sử hoạt động Phục vụ 2015-nay Sử dụng…

  Read More »
Back to top button