Súng Ý

 • Wiki

  Beretta M9

  Beretta M9 Loại Súng ngắn bán tự động Nơi chế tạo Ý và Hoa Kỳ Lược sử hoạt động Phục…

  Read More »
 • Wiki

  Beretta 92

  Beretta 92  Italy Lược sử hoạt động Sử dụng bởi  Ý  Hoa Kỳ(M9)  Pháp(92G) Lược sử chế tạo Nhà sản…

  Read More »
 • Wiki

  Beretta 93R

  “M93R” đổi hướng tới đây. Đối với các định nghĩa khác, xem M93R (định hướng). Beretta 93R Loại Súng ngắn…

  Read More »
Back to top button