Tá dược

 • Wiki

  Nước lọc

  Nước lọc là nước đã qua xử lý (lọc bỏ các tạp chất hoặc vi khuẩn từ nước ngọt) dùng…

  Read More »
 • Wiki

  Maltitol

  Maltitol Chemical structure of maltitol Bản mẫu:Chembox Tính chất Trừ khi có ghi chú khác, dữ liệu được cung cấp…

  Read More »
 • Wiki

  Polyvinylpyrrolidone

  Polyvinylpyrrolidone Danh pháp IUPAC 1-ethenylpyrrolidin-2-one Tên khác PVP, Povidone PVPP, Crospovidone, Polyvidone PNVP Poly[1-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)ethylen] 1-Ethenyl-2-pyrrolidon homopolymer 1-Vinyl-2-pyrrolidinon-Polymere Nhận dạng Viết…

  Read More »
 • Wiki

  Polyethylen glycol

  Poly(ethylen oxide) Danh pháp IUPAC poly(oxyethylene) {structure-based}, poly(ethylene oxide) {source-based} Tên khác Carbowax, GoLYTELY, GlycoLax, Fortrans, TriLyte, Colyte, Halflytely, Macrogol,…

  Read More »
 • Wiki

  Sơn cánh kiến

  Nhựa cánh kiến Hình các loại bọ Kerria lacca do Harold Maxwell-Lefroy vẽ năm 1909 Sơn cánh kiến hay nhựa…

  Read More »
 • Wiki

  Titani(IV) oxide

  Titani(IV) oxide Titan(IV) oxit Cấu trúc anatas Danh pháp IUPAC Titan đioxitTitan(IV) oxit Tên khác TitaniaRutileAnataseBrookite Nhận dạng Số CAS…

  Read More »
 • Wiki

  Methyl cellulose

  Methyl cellulose Tên khác Cellulose, methyl ether; methylated cellulose; methylcellulose; E461 Nhận dạng Số CAS 9004-67-5 Thuộc tính Công thức…

  Read More »
 • Wiki

  Sắt(II,III) oxit

  Sắt(II,III) oxit Magnetit và pyrit ở Ý Danh pháp IUPAC iron(II) diiron(III) oxide iron(IV) Tên khác ferơ-ferric oxit, magnetit, sắt…

  Read More »
 • Wiki

  Acetophenone

  Acetophenone Tên khác AcetophenoneMethyl phenyl ketonePhenylethanone Nhận dạng Viết tắt ACP Số CAS 98-86-2 PubChem 7410 Ngân hàng dược phẩm…

  Read More »
 • Wiki

  Acetylcysteine

  Acetylcysteine Dữ liệu lâm sàng Phát âm /əˌsiːtəlˈsɪstiiːn/ and similar (/əˌsɛtəl-, ˌæsɪtəl-, -tiːn/) Tên thương mại Acetadote, Fluimucil, Mucomyst, others…

  Read More »
Back to top button